Följ Akademiska sjukhuset

​​Mer träffsäker Parkinsondiagnos med ny PET-teknik

Nyhet   •   Apr 10, 2015 16:06 CEST

Parkinsons sjukdom kan vara svårdiagnostiserad med symtom liknande dem vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vissa patienter kan dessutom ha flera sjukdomar samtidigt. Akademiska sjukhuset är först i Europa med att rutinmässigt använda en ny diagnosmetod där man mäter blodflöde och dopamin i hjärnan med hjälp av ett nytt spårämne (PE2I) och PET/CT-kamera.

– Förutom skarpare bilder får vi absoluta värden på hur dopaminsystemet i hjärnan är påverkat av sjukdomen. Diagnosen blir mer träffsäker vilket underlättar valet av individuell behandling och eventuell operation. En annan fördel är att patienten slipper flera undersökningar och att stråldosen är betydligt lägre, en fjärdedel av den vid traditionell utvärdering där två olika metoder kombineras, säger Torsten Danfors, överläkare i nuklearmedicin.

Efter en noggrann utvärdering i forskningsprojekt har nu den nya metoden med PE2I-PET börjat användas rutinmässigt i vården. Sedan starten i november 2014 har ett tiotal patienter från Uppsala län undersökts. Redan inom ett halvår räknar Akademiska med att patienter från hela sjukvårdsregionen med misstänkt Parkinson ska omfattas. Metoden kan även användas för diagnostik av andra neurodegenerativa sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom, Frontotemporal demens, Lewy Body sjukdom, Huntingtons sjukdom och normaltryckshydrocefalus.

– Eftersom neurodegenerativa sjukdomar kan starta med många olika symptom hamnar patienterna till en början hos olika vårdgivare. Patienter med gångsvårigheter och skakningar utreds ofta av neurologer, minnesstörningar av geriatriker och personlighet- eller humörförändringar av psykiater. Av detta skäl har vi startat med en ny neurodegenerativ rond där fall och bilder diskuteras gemensamt med geriatriker, psykologer, neurologer och neuroradiologer, säger Torsten Danfors.

För cirka 15 år sedan var PET-centrum i Uppsala i samarbete med forskare vid Pittsburgh university och Karolinska institutet först i världen med att introducera en ny metod för Alzheimerdiagnostik där man med hjälp av ett visst spårämne (PIB) och PET-kamera kan spåra amyloid, ett protein som lagras in i hjärnan.

Då som nu tillskrivs framstegen de framstående kemister som arbetar på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. De använder en cyklotron för att framställa de speciella spårämnen som används. I projektet har också sjukhusfysiker också utvecklat nya metoder för bildanalys.

– Spårämnen som används vid PET-diagnostik har ofta kort halveringstid. Därför är det en klar fördel att substanserna kan tas fram och prepareras på plats, nära kamerorna som används för att diagnostisera olika sjukdomar, säger sjukhusfysiker Mark Lubberink.

Mer information:
Torsten Danfors, överläkare i nuklearmedicin, bild- och funktionsmedicinskt centrum,
018-611 99 08 eller 073-033 74 19
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Bildtext: PET/CT-bilden visar att flödesmönstret är förändrat och dopaminivån lägre vid Parkinsons sjukdom.


 
FAKTA: Spårämnen som underlättar diagnostik
Sedan 1980-talet har 100-talet spårämnen utvecklats vid PET-centrum på Akademiska sjukhuset. Några av de mest använda i dag är:
- 11C-metionin för diagnostik av tumörer i hjärnan och bisköldkörtlarna
- 11C-hydroxytryptofan och 11C-metomidat för diagnostik av hormonproducerande tumörer.

Det finns flera fördelar med att ha hela kedjan på plats: framtagande av spårämnen, cyklotron för laddning av partiklarna/spårämnena och PET-kameror för diagnostik.