Följ Akademiska sjukhuset

Logoped på Akademiska får Svenska logopedpriset

Nyhet   •   Mar 29, 2011 14:55 CEST

Monica Westerlund, logoped på Akademiska sjukhuset, har tilldelats Svenska logopedpriset som delas ut vartannat år av Svenska logopedförbundet. Hon ses som pionjär inom den svenska forskningen kring evidensbaserade språkscreeningar och har utvecklat en treårsscreening som används inom barnhälsovården i Uppsala län, liksom i ett flertal andra landsting.

Monica Westerlund började som logoped på Akademiska 1978 och har bland annat arbetat som logoped vid foniatriska avdelningen och länslogopedin, med placering vid barnhälsovårdens centrala enhet. Hon tog doktorsexamen vid Uppsala universitet 1994, där hon blev docent 2005. Under senare år har hon också tjänstgjort som lektor i logopedi.

Genom sin forskning anses Monica Westerlund ha bidragit till att utveckla språkscreening som metod för att få en grov bild av ett barns språkutveckling. I dag används språkscreening för att göra en grovsållning av vilka barn som bör skickas till barnlogoped för vidare undersökning, inte primärt för att ställa diagnoser. I sin senare forskning har Monica Westerlund även visat på samband mellan tidiga språkstörningar och senare diagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd.