Följ Akademiska sjukhuset

Pulverlarm avblåst

Nyhet   •   Jan 26, 2015 09:05 CET

Ett brev med ett okänt pulver upptäcktes under fredagen på postterminalen på Kungsgatan i Uppsala. Polisen utreder om innehållet är farligt. Landstingets smittskyddsläkare och tjänsteman i beredskap hjälper i arbetet med att kartlägga vilka som kan ha blivit exponerade.

Tre personer som har kommit i kontakt med brevet förs till Akademiska sjukhuset för bedömning och eventuell sanering. Brevet kommer att handhas av polisen enligt en handlingsplan som tagits fram av Stockholms läns landsting. Bedömningen är att det inte finns någon fara för allmänheten. Den senaste tiden har det förekommit fler fall av så kallade pulverbrev. Samtliga har visat sig innehålla mjöl eller andra ofarliga substanser.

­­- Vi tar detta på allvar och handlägger fallet som om det kan ha innehållit någon farlig substans såsom mjältbrandssporer, till dess att vi kan utesluta att det finns någon risk, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Ytterligare information: Mats Ericsson, smittskyddsläkare, tel 076-721 65 88

Uppdaterad 26 januari 2015:

På fredagen 23 januari fick polisen indikation om att det var bakpulver i brevet och detta kunde bekräftas av Folkhälsomyndigheten under lördagen. Fallet har nu avskrivits och samtliga berörda berörda har informerats.