Följ Akademiska sjukhuset

Läsecirklar öppnar vyer för patienter inom rättspsykiatrin

Nyhet   •   Sep 01, 2014 10:06 CEST

Att läsa dramatik, poesi och skönlitteratur kan både ge nya perspektiv och hjälpa patienter i rättspsykiatrisk vård att må bättre. 2011 inleddes en satsning på läsecirklar vid Akademiska sjukhuset som under våren utvidgats till två vårdavdelningar.

– Läsecirklarna är ett komplement till olika vårdinsatser inom den slutna rättspsykiatrin. Den genomsnittliga vårdtiden är två år och ambitionen är att tiden bakom stängda dörrar ska bli meningsfull och att patienterna ska få med sig något härifrån, nya tankegångar som hjälper dem att må bättre och fungera väl tillsammans med andra människor, säger Gunnar Wall, skötare och ansvarig för läsecirkelverksamheten.

Rättspsykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett tjugotal vårdplatser fördelade på två avdelningar förlagda till Ulleråkerområdet. På en avdelning startade man med cirkelverksamhet 2011, på den andra drog man igång under våren, med ett pass i veckan. Ungefär hälften av patienterna deltar och träffas en timme i veckan. Oftast avrundas sessionen med en stunds musik.

– Vi läser dramatik, poesi och skönlitteratur som lämpar sig bra för högläsning. Patienterna brukar uppskatta kända litterära texter som tar upp svåra livsfrågor. På en avdelning läser man just nu Nelson Mandelas självbiografi på deltagarnas initiativ. Sammansättningen i gruppen avgör delvis vad vi läser, fortsätter Gunnar Wall.

På avdelningen där man hållit på längst har det funnits ett starkt intresse för teaterpjäser. Deltagarna har bland annat läst Strindbergs Fröken Julie, Shakespeares Hamlet och Harold Pinters Födelsedagsfesten. Att ikläda sig olika roller, menar han ger deltagarna möjlighet att vara en annan människa och agera lite.

Grupperna läser även dikter tillsammans. Fördelen med lyrik är att texterna är relativt korta och täta samt att de tar upp ämnen som berör, exempelvis kärlek och död. Hittills har man läst dikter av Gustaf Fröding och Karin Boye, men också nutida poeter eller riktigt gamla klassiker som avsnitt i Iliaden.

– Eftersom läsförmågan varierar och högläsning kan vara förknippat med obehag sedan skoltiden är det frivilligt, den som vill kan välja att bara lyssna. Men vi uppmuntrar till det, helt utan prestationskrav. Det är absolut inte skamligt eller farligt om det blir fel, betonar Gunnar Wall.

FAKTA: Studiecirklar och andra aktiviteter inom rättspsykiatrin

* Förutom läsecirklar anordnas studiecirklar i hundvård, matlagning och trädgårdsodling. Dessutom finns diskussionsgrupper och motion i träningslokal.
* För patienter som vill sjunga eller lära sig musikinstrument finns individuell undervisning samt en musikcirkel där man lyssnar på musik tillsammans.
* Personal och patienter genomför också gemensamma utflykter med till exempel bad eller teaterbesök. På grund av valåret anordnas i år särskilda möten som ska hjälpa patienterna att orientera sig i valrörelsen.

Mer information:
Gunnar Wall,skötare och ansvarig för läsecirkelverksamheten, 070-760 06 39
Maria Bruhn Lundblad, avdelningschef, 018-611 2226 eller 0703-845726
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21