Följ Akademiska sjukhuset

Kvinnor som fött pojkar oftare deprimerade

Nyhet   •   Mar 10, 2011 15:46 CET

Depression i samband med förlossning drabbar oftare kvinnor som fött pojkar. Det visar ny forskning vid Akademiska sjukhuset. En teori är att hormonet leptin ligger bakom skillnaden, ett hormon som visat sig skydda mot depressiva symtom.

– Att nyblivna mammor känner sig deppiga, nedstämda och trötta de första veckorna efter förlossningen är inte ovanligt. Det kan ha helt naturliga förklaringar som sömnbrist och att mängden östrogen minskar kraftigt efter graviditetens slut. Men om symtomen inte går över eller förvärras kan det röra sig om verklig förlossningsdepression, säger Alkistis Skalkidou, gynekolog och ansvarig för studien som genomfördes perioden maj 2006 till juni 2007 och omfattade drygt 2 000 nyförlösta kvinnor. 

Ungefär var tionde kvinna drabbas av förlossningsdepression men betydligt fler, mellan 50 och 70 procent, känner sig lätt nedstämda efter förlossningen. Men detta går så småningom över. Det som överraskade forskarna mest i studien var att nyförlösta som fött en pojke löpte 40 procent högre risk att vara deppiga fem dygn efter förlossningen än mammor som fött en flicka. Däremot sågs inget samband mellan deppighet och barnets kön vid uppföljningar sex veckor respektive ett halvår efter förlossningen.

– En teori är att halterna av hormonet leptin spelar in. Det skiljer sig beroende på om man väntar en pojke eller en flicka och har visat sig skydda mot depressiva symptom, säger Alkistis Skalkidou.

Hon betonar att symtomen oftast går över och att även andra faktorer än hormoner spelar in. I Kina har studier visat att kvinnor som fött flickor är mer nedstämda på grund av trycket från omgivningen att föda pojkar.

– Kvinnor med förlossningsdepression är en svår grupp att fånga in eftersom nyblivna mammor sällan söker vård. För många är det tabu att prata om nedstämdheten. Man förväntas ju vara glad över sitt friska barn. Men det är viktigt att hitta dessa kvinnor och ge dem rätt stöd. Annars kan mammorna få svårigheter att knyta an till barnet. Detta kan störa barnets utveckling. Även relationen till pappan kan påverkas negativt. I de svåraste fallen har mammorna självmordstankar och riskerar att skada sina barn.

I första hand rekommenderas att pappan hjälper till på natten så att mamman får sova fyra timmar i sträck. Likaså att mamman går ut och promenerar ofta i dagsljus. Vissa kan också behöva psykoterapi inom mödravården. Även som partner kan man bli deprimerad efter att barnet har fötts.

Kvinnor med diagnostiserad depression erbjuds medicinering. En förlossningsdepression börjar oftast inom sex veckor efter förlossningen, men kan även bryta ut efter några månader. Orsaken är inte klarlagd, men risken ökar om man varit deprimerad tidigare i livet, var deprimerad redan under graviditeten eller har haft mycket svåra humörsvängningar innan mens.