Följ Akademiska sjukhuset

Kort nattsömn ökar risken för bukfetma hos kvinnor

Nyhet   •   Mar 08, 2013 11:20 CET

Kvinnor under 50 år som sover lite på natten löper högre risk att drabbas av bukfetma än kvinnor som sover mer normalt, det vill säga sju till åtta timmar. Det framgår av studie på cirka 6 500 kvinnor i Uppsala, som publicerats i facktidskriften Sleep Medicines nätupplaga.

– De senaste åren har flera forskningsstudier pekat på ett samband mellan minskad sömn och ökad fetma. Våra resultat ger ytterligare stöd för att otillräcklig nattsömn kan bidra till medicinskt skadlig bukfetma. De kvinnor som sov minst hade störst bukomfång och sambandet var starkast för kvinnor under 50 år, säger Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska  forskare på sömn- och andningscentrum vid Akademiska sjukhuset.

I studien fick kvinnorna svara på en enkät om längd, vikt, midjeomfång, sovvanor och hälsoproblem. Bland kvinnor som sov extremt lite, högst fem timmar per natt, var midjeomfånget i genomsnitt 89,2 cm, drygt sex centimeter mer än för dem som sov sju till åtta timmar. Gränsen för medicinskt riskabel bukfetma är 88 centimeter. Då ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna fann däremot inget samband mellan extremt lång sömntid och bukfetma, något de hade förväntat sig, och för kvinnor över 50 år var sambandet betydligt mindre.

– En teori om orsaken är att produktionen av tillväxthormon och kortisol rubbas när man sover kort tid vilket kan leda till att mer fett lagras i buken. Den som sover lite har också mer vaken tid och därmed möjlighet att äta mer, säger Jenny Theorell-Haglöw, och betonar att det behövs ännu mer forskning för att säkerställa sambandet.

Av studien framgår att såväl kort- som långsovare är mer fysiskt inaktiva, röker mer och i högre grad än normalsovare har kroppslig eller psykisk sjukdom. Men kvinnor som endast kände oro löpte mindre risk för bukfetma, oavsett ålder och sömnlängd. Bland kortsovarna var de lite äldre i majoritet och hade även högre BMI, medan långsovarna oftare var studenter eller arbetssökande. Yngre kortsovare hade i genomsnitt högre nack- och bukomfång än normalsovare. I denna grupp var också psykiska besvär vanligare.

– Eftersom kopplingen mellan kort sömn och bukfetma är så uttalad bland yngre kvinnor är det viktigt att ringa in denna grupp och erbjuda förebyggande insatser, menar Jenny Theorell Haglöw.


Mer information:

Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska och forskare vid sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, 018- 611 02 42