Följ Akademiska sjukhuset

Kommentar med anledning av UNTs uppgifter om Akademiska sjukhusets bårhus

Nyhet   •   Aug 03, 2018 13:20 CEST

Upsala Nya Tidning publicerade den 3 augusti en artikel om Akademiska sjukhusets bårhus. Av artikeln går det att få uppfattningen att bårhuset förvarar avlidna på ett ovärdigt sätt och det påstås att förvaring av avlidna sker "utomhus" och "under ett enkelt tak", vilket är helt felaktigt.

Artikelbilden visar en lastkaj utanför byggnaden. De vita lådor som syns på bilden är inte kylcontainrar utan katafalker, som används till att ställa kistor på vid visning av avlidna för anhöriga i bårhusets avskedsrum. Bilden har ingen som helst koppling till hur förvaringen av de avlidna sker.

Verksamheten har under ombyggnation efter vattenskada i bårhuset ett stort provisoriskt kylrum, med kapacitet för ca 80 avlidna, som ligger intill det ordinarie bårhuset. Det provisoriska kylrummet är låst och av mycket god kvalitet, som säkerställer en värdig hantering av de avlidna.

I och med ombyggnationen moderniseras bårhuset med kylceller istället för kylrum, för att förbättra arbetsmiljön för personalen och ytterligare stärka etik och integritet för de avlidna. Ombyggnationen förväntas vara klar senare denna höst.


Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Helena Olofsson
Sektionschef Klinisk patologi
Tf verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Tel: 018-611 38 39