Följ Akademiska sjukhuset

​​Inre sjukhusvägen stängs för genomfart

Nyhet   •   Apr 20, 2016 13:59 CEST

På grund av ett akut behov att täta kulverten utanför 70-huset måste Inre sjukhusvägen stängas av för genomfart med motorfordon den 25 april. Vägavstängningen innebär att vissa ingångar bara går att nå med bil via en infart (se bild). Gående kan passera på trottoaren. Cyklister ska leda sina cyklar.

Grävningsarbetet kommer att starta den 25 april. Hela arbetet med renovering av kulverten beräknas vara klart i slutet av sommaren. I samarbete med chefsläkare och vårdhygien vidtas insatser för att förhindra damminträngning på de platser där behov finns.