Följ Akademiska sjukhuset

Infektionsläkare på Akademiska får Läkaresällskapets etikpris

Nyhet   •   Okt 23, 2014 13:24 CEST

Mia Furebring, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska frågor i den kliniska vardagen. Priset delas ut vid årshögtiden den 4 november.

- Det är en stor ära för mig att bli tilldelad Hippokratespriset. Jag är både överraskad och tacksam, säger Mia Furebring, som får priset för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”, enligt ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet skriver i sin motivering att Mia Furebring alltid sätter patientens bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas. Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar hon i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.


Mer information:
Om SLS’ pris: Anders Ågård, 076-136 03 64, eller Kristina Söderlind Rutberg, 070-620 60 48
Mia Furebring, överläkare i infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset, 018-611 54 88 eller 073-866 76 49

Hippokratespriset, Svenska Läkaresällskapets etikpris, tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksamma och aktiva i undervisningen samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik, sedan 2003.