Följ Akademiska sjukhuset

Hundar nytt inslag i vården inom rättspsykiatrin

Nyhet   •   Jun 26, 2014 10:48 CEST

Under våren har en grupp patienter inom rättspsykiatrin i Uppsala fått möjlighet att medverka i studiecirkeln ”Hund för alla”. Satsningen ses som ett komplement till andra omvårdnadssatsningar, ett avbrott från en annars styrd livssituation. Till hösten kommer ännu en avdelning att omfattas.

– Responsen från deltagarna har varit väldigt positiv. Umgänget med hundarna blir ett välkommet avbrott i en annars ganska styrd livssituation. Hundkursen har också gett deltagarna möjlighet att träna på samspel och sin empatiska/sociala förmåga, säger Josefine Johansson, sjuksköterska på den rättspsykiatriska enheten vid Akademiska sjukhuset.

Tillsammans med kollegor är hon initiativtagare till studiecirkeln som arrangerats i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala Hund och Aktivitetscenter. Till hösten utvidgas satsningen till ytterligare en avdelning. Önskemål finns att utvärdera effekterna inom ramen för en studie.
Tidigare forskning inom geriatrik och vård av missbrukare har visat att patienter blir mindre aggressiva och får mindre ångest av kontrakt med hundar. Man har även sett ett minskat behov av lugnande läkemedel och positiva effekter på blodtrycket.

Deltagarna har under våren träffats en timme i veckan under tio veckor tillsammans med sex hundar och hundförare. Hundarna har varit i olika raser, av varierande storlek och med olika mentalitet. Förutom apporteringslekar har man fått testa spel och övat in olika trick. Den som önskat har haft möjlighet att bara umgås och kela med hunden.

– Många har haft hund eller annat husdjur tidigare. Vi har förstått att de saknar närheten till djuren under vårdtiden. Hos andra har ett intresse väckts att skaffa hund i framtiden. Erfarenheterna har gett deltagarna något att prata om, berättar Josefine Johansson.

Hundföraren Lotta Bussman inflikar att många deltagare känt stolthet när de lärt sig svåra trick, att de vuxit med känslan att de i sin tur kan lära ut saker till andra. Och glädjen har smittat av sig även på dem som lett kursen.

– Hundarna har verkligen bidragit till mycket glädje och många skratt. Patienterna är medvetna om samhällets stigmatisering av personer med psykiska funktionshinder som begått brott. Men hunden dömer inte efter en persons bakgrund. Många deltagare har uttryckt att de känt enorm glädje i samvaron med djuren, att de fått ökad livskvalitet, berättar specialistsjuksköterskan Matilda Iversen Ahrén.

Vårdtiden för en person som dömts till rättspsykiatrisk vård är ofta flera år. Och livet för den som tvångsvårdas är omgärdat av regler. Det krävs till exempel tillstånd för allt från att röka till att ta emot besök.

– Vi ser hundkursen som ett komplement till andra omvårdnadssatsningar. Inom rättspsykiatrin har vi ett särskilt ansvar att skapa en trygg och vårdande miljö som lindrar lidande och främjar hälsa. Vi tror att hundkursen kan hjälpa oss uppnå det, avrundar Josefine Johansson.

Bildtext:Cirkelledaren Elisabeth Pyykkön Eriksson med golden retrievern Molly tillsammans med sjuksköterskorna Josefine Johansson (stående) och Matilda Iversen Ahrén. På bilden syns också dvärgpudeln Ludde.

Mer information:
Josefine Johansson, sjuksköterska avdelning 110, 018-611 21 10 eller 0722-11 00 47
Matilda Iversen Ahrén, specialistsjuksköterska, avdelning 110, 070-412 25 43
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21