Följ Akademiska sjukhuset

​Hjärtspecialist på Akademiska får Athenapriset

Nyhet   •   Nov 25, 2015 10:36 CET

Årets Athenapris tilldelas Stefan James, kardiolog och överläkare på Akademiska sjukhuset samt forskningsansvarig vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Han och forskarkollegor bakom den så kallade Taste-studien, bland andra överläkare Bo Lagerkvist, får priset för att ha utvecklat en modell som möjliggör stora, randomiserade kliniska studier till en mycket låg kostnad.

Det är andra året i rad som forskare knutna till Akademiska sjukhuset får Athena priset. Förra året gick det till Alex Karlsson-Parra, överläkare vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin, för utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som bygger på att främmande immunceller aktiverar patientens egna tumörspecifika immunförsvar.

– Endast en liten del av alla kliniska beslut i sjukvården baseras på välgjorda kliniska studier. En utmaning är sådana prövningar är dyra och tidskrävande. För att genomföra stora kliniska studier, som verkligen har betydelse för patienterna, insåg vi att det krävdes nya metoder dels för att göra studierna effektivare och billigare, dels för att kunna inkludera fler och mer representativa patienter, säger Stefan James.

Modellen, som Stefan James utvecklat tillsammans med kollegor vid UCR, använder sig av den information som finns i nationella kvalitetsregister. Första gången den användes var i den så kallade Taste-studien som startade 2010 och har inkluderat drygt 7 000 patienter vid samtliga sjukhus i Sverige. I studien undersökte forskarna hur en ny typ av medicinteknisk produkt påverkade risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt. Resultaten har publicerats två gånger i New England Journal of Medicine (NEJM), en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Athenapriset är sjukvårdens största pris till klinisk forskning och syftar till att uppmärksamma och belöna betydande prestationer. Bakom priset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Athenapriset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och utdelas torsdagen den 3 december i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma.


Athenaprisjuryns motivering:

"Ett banbrytande koncept som nyttiggör de nationella kvalitetsregistren och banar väg för intressanta samarbeten mellan akademi, sjukvård och life science-företag. En viktig insats för att stärka konkurrenskraften i svensk klinisk forskning och för att fylla de många kunskapsluckorna i sjukvården."