Följ Akademiska sjukhuset

Enkelriktning av väg framför psykiatrins hus

Nyhet   •   Okt 05, 2016 11:07 CEST

Enkelriktning av väg framför psykiatrins hus

Vägen som går framför ingång 10 vid Psykiatrins hus, kommer att enkelriktas. Förändringen sker i början av vecka 41, då nya trafikskyltar sätts upp. Enkelriktningen genomförs för att höja trafiksäkerheten. Området är en gåfartsträcka, med många gående, cyklister och bilister.

Den delen av vägen som går till ambulansintaget till psykiatriakuten blir inte enkelriktad och kan nås från båda hållen.