Följ Akademiska sjukhuset

Delar av Medicinska biblioteket flyttar från Akademiska

Nyhet   •   Dec 11, 2018 11:16 CET

Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset används av anställda inom Region Uppsala för arbete, forskning eller kompetensutveckling. Det nyttjas exempelvis av forskare och studenter inom vårdområdet som söker vetenskaplig information.  Nu är det beslutat att delar av bibliotekets ytor ska göras om till lunchrum för studenter.

Under vårterminen kommer bibliotekets fysiska samling att flyttas till biblioteket på Biomedicinskt centrum, BMC .

Efter årsskiftet kommer biblioteket att vara obemannat men öppet som vanligt med tillgång till grupprum och datorplatser. Bibliotekets personal kontaktas via chatt, mejl och telefon.


För mer information, kontakta:

Sune Larsson, forsknings– och utbildningsdirektör, tel 018-611 44 70