Följ Akademiska sjukhuset

Brist på förbrukningsartiklar – stabsläge aktiverat

Nyhet   •   Okt 10, 2019 07:50 CEST

Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att hantera situationen med brist på vissa förbrukningsartiklar som används i vårdverksamheterna. I samband med leverantörsbyte har Region Uppsalas fått problem med leveranser av förbrukningsartiklar av engångskaraktär, vilket främst drabbar vårdverksamheterna. Därför har Region Uppsala gått upp i stabsläge på regional nivå.

Just nu görs en inventering av den totala tillgången på materiel. Det görs också tilläggsbeställningar för att klara de akuta behoven.

- Vi hanterar situationen genom att prioritera de mest akuta behoven, så att vården kan fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Samtidigt arbetar vi tillsammans med leverantören för att få materialförsörjningen att nå en normal nivå, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.