Följ Akademiska sjukhuset

​Brännskadeexperter varnar för varma drycker och ljus

Nyhet   •   Dec 07, 2015 09:18 CET

Cirka 60 procent av alla barn som brännskadas varje år är under tre år. Heta vätskor är den vanligaste orsaken och olyckorna sker oftast i hemmet. I samband med Internationella preventionsdagen mot bränn- och skållningsskador på barn den 7 december uppmärksammar brännskadeexperter på Akademiska sjukhuset föräldrar och andra närstående på risker och hur man kan förebygga olyckor.

– En kopp te eller kaffe räcker för att ett litet barn ska få svår skållningsskada. Barn är snabba och har märkligt ”långa” armar. Heta vätskor är betydligt vanligare än att barn bränner sig på eldsflammor eller heta föremål. Skadorna orsakar ofta stort lidande både för barnen och deras anhöriga, säger Fredrik Huss, överläkare på brännskadecentrum.

I Sverige drabbas cirka 2 600 barn av brännskador varje år. I drygt 40 procent av fallen handlar det om skållningsskador och 60 procent av barnen är under tre år. Olyckorna inträffar oftast i hemmet där barn ska vara som mest trygga.

När ett barn skållats söker man oftast vård på en akutmottagning eller vårdcentral. I de flesta fall är skadorna begränsade, ungefär som två-tre handflator, och läker med rätt sårvård utan att ge bestående ärr. I 30 procent av fallen är kokkärl inblandade. Den näst vanligaste orsaken är att koppar/muggar med varm vätska spillts ut/dragits ned (11 procent). Andra orsaker är tömning av vattenkokare och för varmt vatten i samband med bad eller dusch.

– På brännskadecentrum vårdas de svårast skadade, cirka 30 barn under 18 år inneliggande per år. Därutöver får cirka 100 barn hjälp med sårvård för mer ytliga hudskador på vår mottagning, säger biträdande avdelningschef Elisabeth Haddleton.

Internationella preventionsdagen mot bränn- och skållningsskador på barn initierades 2010 av Paulinchen, en tysk organisation som arbetar med information och råd till familjer med barn som råkat ut för bränn- eller skållningsskador, både när det gäller rehabilitering och i arbetet med att öka medvetenheten för att undvika att olyckor sker. Dagen uppmärksammas av brännskadeavdelningar runt om i Europa.

– Preventionsdagen är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om dessa olyckor och hjälpa föräldrar, syskon och anhöriga att minimera risken att barn skadas, avrundar Elisabeth Haddleton.

Mer information:
Elisabeth Haddleton, biträdande avdelningschef brännskadecentrum,
018-611 04 66 eller 070-611 26 45

Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, 018-611 37 57 eller 070-794 15 74