Följ Akademiska sjukhuset

Anestesi, operation och intensivvård får Svenska Hygienpriset 2020

Nyhet   •   Mar 30, 2020 11:22 CEST

​Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård tilldelas Svenska Hygienpriset för det framgångsrika arbetet 2016-2020 med att implementera arbetssättet ”Patientnära Zon” (PNZ).

Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset tilldelas Svenska Hygienpriset 2020. Priset går till verksamhetsområdet för deras framgångsrika arbete 2016-2020 med att implementera arbetssättet ”Patientnära Zon” (PNZ), en arbetsmodell som tydliggör rent och kontaminerat arbete i komplexa patientnära vårdsituationer.

– Arbetet har involverat många medarbetare, chefer och avdelningar under de här åren och jag vill passa på att gratulera alla som bidragit. För oss innebär hygienpriset ett erkännande om att det arbete vi gjort tillsammans har varit bra och meningsfullt. Att arbetet uppmärksammas och värderas av utomstående tror jag betyder att vi som organisation känner att vi bidrar till något större, säger Suzanne Odeberg Wernerman, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård på Akademiska sjukhuset.

Arbetssättet ”Patientnära zon” har visat sig vara lätt att acceptera, praktisera och metoden har blivit en naturlig självklar del i det dagliga arbetet.

– Genom att vi delar med oss av goda exempel kommer vi att vara bättre rustade för att möta framtidens utmaningar inom sjukvården inte minst som i det här fallet, när det gäller vårdrelaterade infektioner och resistenta bakterier, fortsätter Suzanne Odeberg Wernerman.

Svenska Hygienpriset delas ut årligen av Svensk förening för vårdhygien. Priset tilldelas en organisation, ett företag, en arbetsplats eller en enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller djursjukvård, inklusive deras serviceverksamheter. Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.