Följ Akademiska sjukhuset

Ambulansöverläkare prisas för innovativt beslutsstöd

Nyhet   •   Sep 12, 2014 10:31 CEST

Hans Blomberg, ambulansöverläkare i Landstinget i Uppsala län, tilldelas Det Svenska Prehospitala Priset för 2014. Han delar priset med Björn Ahlstedt och Stig Lindberg, ambulansöverläkare i Västmanland och Sörmland. Tillsammans har de utvecklat ett medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut ambulanser.

Bakom priset står Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård. Syftet är att premiera goda exempel kan användas i vardagen och ökar patientnyttan.

 – Det känns naturligtvis roligt och uppmuntrande att få detta pris. Det stärker oss i vår övertygelse att vi är på rätt väg. Framför allt nu när landstingen i Uppsala, Sörmland och Västmanland ska ta över utlarmningstjänsten och driva den i egen regi med start i maj nästa år, säger Hans Blomberg.

Största förändringen menar han är att man får en digital medicinsk journal som lagras i en databas. Tillgång till alla svar och bedömningar möjliggör en mer detaljerad uppföljning och forskning än tidigare.

– Det nya systemet innebär att operatörerna, det vill säga sjuksköterskor, får ett bättre stöd att ställa rätt och relevanta frågor anpassade för olika symtom vilket minimerar riskerna att någon viktig fråga glöms bort. Med dirigeringen i egen regi och det nya beslutstödet har vi möjlighet att utvärdera hela vårdkedjan, från inkommande 112-samtal via ambulans och akutmottagning till vårdavdelning och utskrivning på ett mer detaljerat sätt. Det underlättar inte minst utvärdering av säkerheten i utlarmningstjänsten, säger Hans Blomberg.