Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset får nya chefer för HR och geriatrik

Nyhet   •   Dec 19, 2018 14:00 CET

Efter årsskiftet får Akademiska sjukhuset två nya chefer i sjukhusledningen. Anna Wadenhov tillträder 1 januari som HR-direktör och Carina Jangborg den 7 januari som ny verksamhetschef för geriatrik.

Anna Wadenhov har varit tillförordnad HR-direktör på Akademiska sedan juni 2018. Hon kommer närmast från en tjänst som HR-chef inom verksamhetsnära stöd på sjukhuset och har tidigare bland annat varit lönechef inom Region Uppsala, tillika chef över personalenheten på Resurscentrum.

Carina Jangborg kommer närmast från en tjänst som biträdande chef för verksamhetsområde klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi och har tidigare bland annat varit avdelningschef inom infektion på Akademiska sjukhuset.