Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska medverkar i europeiskt samarbete för bättre bilddiagnostik

Nyhet   •   Jun 04, 2018 13:03 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inleder ett samarbete med Europeiska infrastrukturen för translationell medicin (EATRIS) och GlaxoSmithKline (GSK) i syfte att förbättra medicinsk bilddiagnostik (imaging) för patienter med inflammatoriska sjukdomar. I projektets vetenskapliga styrgrupp representeras Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset  av professor Gunnar Antoni, institutionen för läkemedelskemi, PET-centrum/Akademiska Sjukhuset.

Aktörerna ska tillsammans forma ett medicinskt och vetenskapligt expertnätverk för utveckling och tillämpning av nya metoder för bildbaserad diagnostik (imaging).

Tillgänglig metodik för medicinsk imaging ger viktig kunskap i samband med behandlingar inom sjukvården, men förmedlar i dagsläget inte alltid tillräcklig information om cellulära och molekylära processer för att fullt ut definiera effekter av olika läkemedel.

Nätverket vill uppnå sina mål genom att optimera användningen av befintlig magnetresonans (MRI) och positronemissionstomografi (PET) inom läkemedelsutveckling. Man vill också överföra nya cellspecifika PET-tracers, och optiska tracers (spårmolekyler) till sjukvården. De tre första projekten med fokus på immuncellspecifik imaging är redan initierade.