Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska igång med egna analyser av coronavirus

Nyhet   •   Mar 04, 2020 11:55 CET

Tidigare har Akademiska sjukhuset skickat prover för analys av coronavirus (SARS-CoV-2) till laboratorier i Stockholm. Från och med tisdagen den 3 mars utförs analyserna lokalt för att snabbare kunna diagnostisera fall med covid-19.

– Att själva kunna analysera prover har varit planerat sedan en tid tillbaka. Det handlar om att öka kapaciteten i landet och kunna få svar snabbare om patienter med misstänkt covid-19 verkligen är smittade, säger Tommie Olofsson, verksamhetschef för Akademiska laboratoriet.

Hittills har två personer i Uppsala bekräftats vara smittade. Själva testet för coronaviruset innebär att två prover tas med tops ner i svalget, svabbning i halsen och ett slemprov. Proverna skickas sedan till laboratorium för analys.

I nuläget begränsas provtagning till fall som först bedömts av infektions- eller smittskyddsläkare. Svar levereras samma dag om provet är på viruslaboratoriet innan kl. kl. 07.30. Analysfrekvens kommer att anpassas efter utbrottets utveckling.


Uppdaterad information om provtagningsindikation finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk nedan!