Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först med ultraljudsbehandling av myom

Nyhet   •   Jan 26, 2015 09:10 CET

Kvinnor med besvärande muskelknutor i livmodern, så kallade myom, kan nu erbjudas en ny, nästan smärtfri behandling med ultraljud i stället för operation. Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att introducera denna mer skonsamma behandling som till en början ges inom ramen för en klinisk studie.

– Myomablation med fokuserat ultraljud blir ett uppskattat tillskott till behandlingsarsenalen vid behandlingskrävande myom. Kvinnan är vaken under behandlingen och kan gå hem samma dag. Vid sedvanlig operation är man oftast inneliggande ett par dagar. Dessutom slipper man sår och stygn och kan snabbare återgå i arbete,säger Olle Eriksson, överläkare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Närmare hälften av alla kvinnor får någon gång i livet myom, en slags muskelknuta som kan uppstå och växa i livmoderväggen. Antalet och storleken på knutorna varierar, men de kan bli mer än tio centimeter stora. Många känner aldrig av några symtom, medan andra besväras av livmoderförstoring med tryck mot blåsa och tarm, rikliga blödningar och värk. För kvinnor med svåra besvär har de vanligaste behandlingarna hittills varit operation med avlägsnande av myomet eller, om kvinnan är över 45 år, hysterektomi då livmodern tas bort. På vissa sjukhus används även embolisering, en behandlingsmetod där man täpper till blodförsörjningen till myomet.


Den nya metoden, MR-HIFU, innebär att avancerad ultraljudsutrustning integreras med en MR-kamera. Hittills har två patienter behandlats på Akademiska sjukhuset. Syftet med den kliniska studien är att bekräfta att metoden är säker och funktionell. Patienterna kommer att följas upp efter sex månader respektive ett år.

Tekniken gör det möjligt att både se bilder av det som ska behandlas och ”bränna bort” knutor med högintensivt fokuserat ultraljud. Myomet hettas upp till 60-65 grader vilket leder till att cellerna går under och myomet sedan krymper. Målgruppen är kvinnor med svåra symtom som kräver operation. Viktiga kriterier är att myomet inte är för stort och inte ligger för djupt (högst 12 cm från hudytan). Likaså att livmodern går att tippa framåt och att kvinnan inte är kraftigt överviktig eller gravid.


– Ultraljudsbehandling är i de flesta fall nästan smärtfri och innebär att patienten ligger stilla på mage på en brits i några timmar. Tack vare MR-kamerans höga kontrast mellan olika mjukdelsvävnader kan operatören fokusera precis på myomet och ”bränna” bort knutan/knutorna med högintensivt ultraljud. En annan fördel är att man kan mäta temperaturen både i det behandlade myomet och intilliggande område och därmed undvika skador på frisk vävnad, säger Håkan Ahlström, överläkare och professor i radiologi, som leder studien.


Internationellt har myomablation med fokuserat ultraljud använts i ett tiotal år, i Europa framförallt vid myom, benmetastaser och prostatacancer. För myom och prostatacancer är det en potentiellt botande behandling, medan den vid benmetastaser ges i symtomlindrande syfte. Metoden har även använts med framgång mot adenomyos (endometrios i livmoderväggen) och i små behandlingsserier vid neuropatisk smärta och skakningar vid Parkinsons sjukdom. Intensiv forskning pågår internationellt kring nya behandlingsindikationer.

FAKTA: Myom
  • Knutor av muskelceller och bindväv/godartade tumörer, som kan uppstå i livmoderns muskelvävnad.
  • Drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder och kan ibland bidra till ofrivillig barnlöshet.
  • I Västvärlden har ungefär hälften av alla kvinnor något myom under fruktsam ålder. Efter menopausen brukar tillväxten avstanna och myomen krympa ihop.
  • Orsaken är en samverkan mellan könshormoner, bland annat gulkroppshormon (progesteron), östrogen och en rad tillväxtfaktorer över tid.
  • Sarkom är en elakartad bindvävstumör som kan likna myom, men som uppstår av andra orsaker och kan utvecklas även vid hög ålder. En på 2-3 000 kända muskelknutor kan vara ett sarkom.

Mer information:

Olle Eriksson, överläkare på kvinnokliniken, 018-611 94 99 eller 0738-681495
Håkan Ahlström, professor och överläkare i radiologi, 018-611 47 71
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21
Anneli Waara, presschef Uppsala universitet, 070-425 07 18