Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska först med ny metod som minskar avstötningsrisk vid transplantation

Nyhet   •   Aug 21, 2014 13:24 CEST

Akademiska sjukhuset är först i världen med att introducera en ny behandling som eliminerar avstötningsrisken vid njurtransplantation genom att inaktivera så kallade HLA-antikroppar, något som tidigare utgjort ett direkt hinder för transplantation. I Sverige berörs ungefär en tredjedel av drygt 600 patienter som väntar på njurtransplantation.

Tusentals patienter runtom i världen, som skulle behöva genomgå njurtransplantation, hänvisas i dag till behandling i dialys på obestämd tid, med risk för kortare livslängd och försämrad livskvalitet. Orsaken är att de är extra känsliga och har antikroppar mot donatorers transplantationsantigener, så kallade anti HLA-antikroppar, vilket gör matchningen extra komplicerad. Det handlar om en viss sorts immunoglobulin (IgG), antikroppar som normalt används av immunförsvaret för att upptäcka/känna igen främmande ämnen som virus och bakterier. Att patienter som väntar på nya organ har sådana antikroppar utgör ett stort problem inom transplantationsverksamheten eftersom endast ett fåtal donerade organ accepteras av mottagaren.

– Det unika är att vi före transplantation av en njure från en avliden donator gav patienten en snabb förbehandling som tog bort allt immunoglobulin av typ IgG. Prover som togs före behandlingen visade att njuren skulle stötas bort. Transplantationen gick bra och organet fungerar i dag utmärkt, säger Gunnar Tufveson, professor och transplantationskirurg.

Substansen, som inaktiverar allt IgG inklusive anti HLA-antikroppar, har utvecklats av ett läkemedelsföretag i Lund, och prövas för närvarande inom ramen för en fas II-studie, ledd av Tomas Lorant, transplantationskirurg och docent på Akademiska sjukhuset. Genombrottet ses som ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan läkemedelsföretaget och forskare och kliniker vid Akademiska sjukhusets vävnadstypningslaboratorium och transplantationsenhet.

– Förhoppningsvis kan läkemedlet redan om ett par år bli en rutinmetod och möjliggöra att fler patienter kan transplanteras. Det gäller inte bara patienter i behov av en ny njure utan också de som väntar på hjärt-, lung- och bukspottkörteltransplantation, säger Gunnar Tufveson.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA: Patienter som väntar på organtransplantation

Njure: 635

Lever: 45

Hjärta: 29

Lunga: 21

Bukspottkörtel: 6

Bukspottkörtel och njure: 15

Cell-öar: 13

Källa: Transplantationsenheterna, Scandiatransplant och Socialstyrelsen.