Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska bästa universitetssjukhuset för AT-läkare

Nyhet   •   Sep 02, 2014 15:39 CEST

I den årliga ranking av AT-orter som görs av Sylf, Sveriges yngre läkares förening, hamnar Akademiska sjukhuset i år överst av landets universitetssjukhus.
- Det är fantastiskt roligt. Vi är många på Akademiska som har arbetat målmedvetet med detta under en längre tid. Nu ser vi att det har gett tydliga resultat, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör.

När Sylf genomförde sin årliga AT-ranking hösten 2010 kom Akademiska sjukhuset på 67:e och sista plats. Sedan dess har sjukhuset klättrat för varje år och ligger nu på första plats bland universitetssjukhusen, och på en sammanlagd elfte plats bland samtliga sjukhus.

Enligt Sune Larsson finns flera samverkande faktorer bakom klättringen.

- Till att börja med har vi skapat en tydligare organisation, där AT-läkarna är anställda av AT-avdelningen och jag är deras chef. Det ger en tydligare tillhörighet på sjukhuset. Vi har också större grupper idag. AT-läkarna är 20 till antalet jämfört med åtta tidigare, vilket gör att enheterna på sjukhuset kan räkna med AT-läkarna som en kontinuerlig resurs. De räknas in i läkarstaben på ett annat sätt, vilket i sin tur gör det lättare att hitta arbetsuppgifter där de får ta stort eget ansvar, i en nivå som är anpassad för deras kunskaper och erfarenheter, säger han.

En ytterligare framgångsfaktor, menar han är den så kallade AT-Kurten, ett utvärderingsformulär som AT-läkarna får fylla i efter varje avslutad placering under utbildningen. Det gör det möjligt att snabbt följa upp ett sämre resultat på en viss placering med olika förbättringsåtgärder.

Att placera sig högt i Sylfs AT-ranking, menar Sune Larsson är viktigt när det gäller rekryteringen av blivande AT-läkare.

- Det ökar våra chanser att rekrytera riktigt bra AT-läkare, som sedan går vidare och blir riktigt bra ST-läkare och specialister på Akademiska. 94 procent våra AT-läkare har angett i undersökningen att de skulle rekommendera andra att söka sig hit.

Sune Larsson vill samtidigt betona att förbättringsarbetet fortsätter.

- Vi gläds förstås åt vår höga placering, men vi kan inte slå oss till ro i och med det här. Det finns alltid saker som kan bli bättre och det ska vi fortsätta att arbeta för.