Följ Akademiska sjukhuset

​500 cochleaimplantat har satts in på Akademiska

Nyhet   •   Dec 10, 2015 09:00 CET

Allt fler barn och vuxna får hörseln tillbaka tack vare cochleaimplantat. Sedan 2001 har 500 implantat satts in på Akademiska sjukhuset, som har en av landets största otokirurgiska kliniker. Utvecklingen uppmärksammas på ett jubileum den 15 december.

Cochleaimplantat, CI, är ett hörhjälpmedel som hjälper döva och gravt hörselskadade att uppfatta tal och ljud genom att hörselnerven stimuleras elektroniskt. I Sverige har cirka 3 000 personer sådana hörselimplantat, varav 600 är barn under 18 år. Tack vare den tekniska utvecklingen kan allt fler bli hjälpta.

– När vi började på 2000-talet fick fem till sju patienter cochleimplantat per år jämfört med ett fyrtiotal i fjol. Den största gruppen är vuxna som haft normal hörsel när de var yngre men utvecklat en grav hörselnedsättning eller blivit döva på senare år, säger Nadine Schart-Morén, öron-näs-halsspecialist och audiolog.

En annan målgrupp för CI är barn som fötts döva, som oftast opereras vid ett års ålder. Hittills har ett 40-tal barn fått sådana implantat på Akademiska. Barn har oftast implantat på båda öronen, medan vuxna för det mesta opereras i ett öra. Sedan 2009 opereras ytterligare en grupp; patienter som är delvis döva men har kvar viss hörsel i basen.

– På denna grupp sätter vi in en lite kortare elektrod med hörselbevarande kirurgi via runda fönstret. Förut gjordes alltid en cochleostomi som innebar att man borrade ett hål i hörselsnäckan. Då var risken stor att man blev helt döv i det opererade örat. Den nya metoden är mer skonsam och säker, fortsätter Nadine Schart-Morén

Akademiska sjukhuset har en av landets största otokirurgiska kliniker och ansökte nyligen om rikssjukvårdsuppdrag för cochleaimplantat på barn med missbildade temporalben. Just nu har Karolinska universitetssjukhuset rikssjukvårdsuppdrag för denna patientgrupp.

Till Akademiska remitteras patienter bland annat från Dalarna, Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg och Jämtland. Sjukhuset har ett av totalt fem CI-team i Sverige som opererar både barn och vuxna. Övriga team finns i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. I Umeå och Örebro finns CI-team som endast opererar vuxna.

FAKTA: Cochleaimplantat
* Påminner till det yttre om en vanlig hörapparat. Den yttre delen består av en mikrofon som omvandlar ljud till elektriska signaler.
* Signalerna överförs via en sändarspole till en mottagare inopererad under huden bakom örat.
* Från mottagaren går sedan elektroder till innerörat (cochlea på latin). Elektroderna stimulerar hörselnerven så att hjärnan får ljudinformation.

Mer information:
Nadine Schart-Morén, öron-näs-halsspecialist och chef för teamet för hörselimplantat,
018-6115154
Helge Rask Andersen, professor och otokirurg, 0706-110267