Följ Akademiska sjukhuset

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 53 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 Akademiska barnsjukhuset 9 akutsjukvård 9 BUP 9 patientsäkerhet 9 bröstcancer 9 brännskada 8 svåra brännskador 8 Brännskadecentrum 8 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 8 vårdhygien 8 strålbehandling 7 Njurtransplantation 7 Värdebaserad vård 7 vårdavtal 7 förlossning 7 neonatalvård 7 Parkinsons sjukdom 7 Blodstamcellstransplantation 7 vri 6 PET 6 Forskning 6 MS 6 Multipel skleros 6 prostatacancer 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 Luftburen intensivvård 6 cochleaimplantat 6 blodgivning 6 rökstopp inför operation 5 briva 5 smärta 5 uppsala care 5 barncancer 5 skandionkliniken 5 brännskador 5 blodbrist 5 geriatrik 5 Reproduktionscentrum 5 immunterapi 5 donationsvecka 5 sömn- och andningscentrum 5 Samariterhemmet 5 otokirurgi 5 vårdrelaterade infektioner 5 hälsofrämjande sjukhus 5 vårdexport 5 handkirurgi 5 IRE 5 cancer 5 RYGGKIRURGI 4 antibiotikaresistens 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 ivf 4 protonterapi 4 onkologi 4 ivf-behandling 4 lex maria 2014 4 depression 4 kbt 4 kirurgveckan 2013 4 barnakuten 4 Parkinson 4 LIV 4 smittskydd 4 Kulturdygn 4 PET-centrum 4 Alzheimers sjukdom 4 CI 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 barnonkologi 4 autism 4 vinnova 4 akutmottagning 4 barnsjukhus 4 gastric bypass 4 klinisk forskning 4 stamcellstransplantation 4 Ge blod 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 ortogeriatrik 4 positronemissionstomografi 4 läkemedel 4 fetma 4 ADHD 4 epilepsi 4 smärtcentrum 4 protonstrålning 4 pulsåderbråck 4 diabetes 4 sjukhusbibliotek 4 telemedicin 4 barnmisshandel 4 överviktskirurgi 4 imaging 3 betaceller 3 antibiotika 3 far 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 snabbspår 3 En podd om cancer 3 hjärtsvikt 3 stefan james 3 donator 3 eksorobot 3 Länslogopedi 3 monoklonal antikropp 3 triage 3 bukspottkörteltransplantation 3 statiner 3 avloppsrening 3 PET-scanning 3 DBS 3 duodenal switch 3 norrlandstingen 3 mammografi 3 endokrina tumörer 3 sömnapné 3 demens 3 allmänpsykiatri 3 lars lannfelt 3 biva 3 ablation 3 läkemedelsgenomgång 3 CSD 3 friskhuset 3 fallskador 3 brachyterapi 3 pci 3 logopedi 3 metadon 3 hjärtinfarkt 3 at-ranking 3 MR-kamera 3 hjärtstopp 3 sylf 3 barnskyddsteam 3 vårdskador 3 ulsam 3 lean sjukvård 3 njurcancer 3 trycksår 3 pet-ct 3 patientflöde 3 duodopa 3 blodgivare 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 alkohol 3 uppsala universitet 3 väntetider 3 ambulanssjukvård 3 psykiatrins hus 3 mobila team 3 forskningsbokslut 3 kronisk smärta 3 ekonomi 3 hjärtpump 3 läkemedelsbiverkning 3 centre of excellence 3 testbädd 3 prematura 3 internmedicin 3 kultur i länet 3 screening 3 Podcast 3 bukspottkörtelcancer 3 SciLifeLab 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 öceller 3 äggdonation 3 ortopediveckan 2013 3 hiv 3 vårdbyggnad 3 hjärnstamsimplantat 3 psykiatrivecka 3 Framtidens Akademiska 3 rehabiliteringsmedicin 3 rättspsykiatri 3 barnonkologen 3 MR 3 suicid 3 operation 3 aktuellt 3 center of excellence 3 bvc 2 Vivianne Macdisi 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 mögelsvamp 2 e-hälsa 2 pet/mr-kamera 2 njursvikt 2 Enzymrening 2 PET-diagnostik 2 kraniosynostos 2 avstötning 2 spermiedonation 2 miljögifter 2 rehabilitering 2 etik 2 malnutrition 2 Downs syndrom 2 PCure 2 Akademiska laboratoriet 2 tonårsråd 2 respiratorvård 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bromsmedicin 2 hörselimplantat 2 syrgastank 2 ozonrening 2 eBUP 2 uppsala bio 2 ambulansdirigering 2 logoped 2 ö-cellstransplantation 2 genanalys 2 musyq 2 centrum för vektorburna infektioner 2 klimatsmart 2 prepreg network 2 plastik- och käkkirurgi 2 exoskelett 2 världsnjurdagen 2 gensekvensering 2 Chrons sjukdom 2 LKG-team 2 internationella sömndagen 2 hematologi 2 antikropp 2 klinikapotekare 2 center of excellence diabetes 2 minnesmottagning 2 hypoventilation 2 byggdamm 2 hla-antikroppar 2 pxl01 2 städrutiner 2 Skållningsskador 2 pet-ct-kamera 2 röntgenveckan 2013 2 podd 2 lena kilander 2 medicinska veckor 2 IRE-behandling 2 rädda hjärnan 2 barnskyddsteamet 2 äldrepsykiatri 2 sjögrens syndrom 2 Irreversibel Elektroporation 2 bröstcancerkirurgi 2 embolisering 2 schizofreni 2 skl 2 smärtlindring 2 kroppspulsåderbråck 2 njure 2 återbesöksmottagning 2 ångest 2 medicinsk etik 2 amning 2 Alzheimer 2 dödsorsaksregistret 2 myasthenia gravis 2 barncancerdagen 2 lvad 2 deep brain stimulation 2 hjälphjärta 2 benskörhet 2 gunnar tufveson 2 internationella dagen mot tobak 2 sveriges yngre läkares förening 2 patientsäkerhetsronder 2 radiofrekvensablation 2 Sjukhusskola 2 nutritionsråd 2 Chefsläkare 2 andiu 2 swedeheart 2 bröstsjuksköterskor 2 handsprit 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 bild- och funktionsmedicin 2 akut stroke 2 athenapriset 2 budget 2 djup hjärnstimulering 2 intensiv kontextuell behandling 2 undernäring 2 psykosvård 2 trombolys 2 ada 2 magnetkameraundersökning 2 vävnadsdonation 2 norrlandstingens regionförbund 2 operationsplanering 2 cosmic 2 astma 2 psykisk hälsa 2 suicidprevention 2 Magnetkamera 2 röntgenveckan 2 helikopterplatta 2 bukhinnecancer 2 lex maria-anmälan 2 sjukhuset 2 mg 2 hjärnkoll 2 ändtarmscancer 2 samtalsterapi 2 rökning 2 äldre multisjuka 2 fallprevention 2 IKB 2 skelettröntgen 2 blodstamceller 2 nervsmärta 2 transplantation 2 kortvårdskirurgi 2 spridd njurcancer 2 ballongvidgning 2 försvarsmakten 2 blodcentralen 2 värmebehandling 2 ambulans 2 d-vitamin 2 afasi 2 punktprevalensmätning 2 prognos 2 neuroendokrina tumörer 2 lean 2 rcc 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ambulanshelikopter 2 bättre flyt 2 u-care 2 stamceller 2 SLE 2 titthålskirurgi 2 kombinationsbehandling 2 lasarettet i enköping 2 akut-testet 2 blodbuss 2 elektrisk stimulering 2 läkemedelsfel 2 chefssjuksköterska 2 posttraumatisk stress 2 nationell patientenkät 2 utryckning 2 barnmedicin 2 skallmissbildning 2 spridd cancer 2 varm cytostatika 2 dövhet 2 kvalitetsarbete 2 sömnstörning 2 sexuella övergrepp 2 videokonferens 2 vårdgaranti 2 centraloperation 2 innocent 2 monoklonala antikroppar 2 genombrottsprojekt 2 mikrokirurgi 2 t-celler 2 bilddiagnostik 2 BoT 2 rökavvänjning 2 bröstmottagning 2 levodopa 2 blodgrupper 2 knivsta 2 Akademiska sjukhusets barnfond 2 aneurysm 2 transplantationskirurgi 2 hjärt-lungräddning 2 hjälpmedel 2 borrelia 2 skolios 2 Lungcancer 2 psykisk ohälsa 2 handkirurgen 2 sjukhusbiblioteket 2 swecare 2 klimatpåverkan 2 amy diamond 2 Innovationer 2 blodfettssänkande 2 CVI 2 nyfödda 2 utländska patienter 2 surfplatta 2 ABI 2 senior alert 2 ambassadör 2 uems 2 vårdplanering 2 reflux 2 enpatientrum 2 barnhälsovård 2 provrörsbefruktning 2 funktionsnedsättning 2 bukaortaaneurysm 2 videolänk 2 barnfetma 2 hjärtflimmer 2 barnbibliotek 2 biologiska läkemedel 2 felmedicinering 2 FAS 2 attityduppdraget 2 mansgrupp 2 medicinska veckorna i uppsala 2 patientinflytande 2 CPAP 2 självmord 2 nsph 2 självhjälp 2 onkologisk endokrinologi 2 barncancerfonden 2 allmänna arvsfonden 2 fysisk aktivitet 2 benbrott 2 social fobi 2 resistenta bakterier 2 Psykiatriveckan 2 smärtrehabilitering 2 pet/mr 2 carf 2 åland 2 miljökonferens 1 apoteket 1 björn eriksson 1 affärsplan 1 sveriges kommuner och landsting 1 trauma 1 dbt 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 barnsjukvård 1 psykoterapi 1 fysisk aktivitet på recept 1 profil 1 lustgasrening 1 sos alarm 1 Positionering 1 barnreumatism 1 vre 1 nya cancerläkemedel 1 cancerstrategi 1 handhygien 1 käk- och gomspalt 1 leukemi 1 tvångsvård 1 metastaser 1 skrumplever 1 lymfom 1 Medicinteknik 1 kameraövervakning 1 sömnproblem 1 panikångest 1 ISO 9001 1 reproduktion 1 anhörigstöd 1 koldioxidutsläpp 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 polisen 1 klebsiella 1 sjuksköterskor 1 studiecirklar 1 diagnostik 1 flykting 1 mrsa 1 kraniofacial kirurgi 1 cis 1 läpp- 1 ndr 1 fertilitetsbehandling 1 njurar 1 vinterkräksjuka 1 alkoholmissbruk 1 handikappförening 1 Uppsala 1 övervakning 1 blodcancerfonden 1 kostnadsbesparing 1 hälsouniversitetet 1 ozonskikt 1 cdu 1 organdonation 1 levercancer 1 respirator 1 missbruk 1 riskkonsumtion 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Skåne universitetssjukhus och Akademiska granskar varandra för en mer barnanpassad vård

Skåne universitetssjukhus och Akademiska granskar varandra för en mer barnanpassad vård

Nyheter   •   Maj 23, 2018 15:17 CEST

Skånes universitetssjukhus har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Region Uppsalas barnrättsombud utvecklat ett koncept för utvärdering och utveckling av en mer barnanpassad vård. Genom att granska varandras verksamheter utifrån olika kriterier får sjukhusen dels en nulägesbild och dels en grund för att utveckla arbetet ytterligare.

Färre än väntat med misstänkt borrelia får diagnos

Färre än väntat med misstänkt borrelia får diagnos

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:30 CEST

Hösten 2015 öppnades en mottagning för utredning av borrelia och andra fästingburna infektioner på Akademiska sjukhuset. Sedan starten har över 230 patienter utretts, men endast sex fall av behandlingsbar borrelia konstaterats. Det är betydligt färre än beräknat. Hos drygt hälften av patienterna har man konstaterat tecken på inflammation av oklar orsak.

Ny körkortsmottagning startad på Akademiska

Ny körkortsmottagning startad på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 13:10 CEST

En ny körkortsmottagning har öppnats inom geriatriken på Akademiska. Målgruppen är patienter från hela Region Uppsala med förvärvade kognitiva störningar orsakade av till exempel demens, stroke eller trauma. I teamet som bedömer lämpligheten i körkortsinnehav ingår specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och neuropsykolog.

1 700 medarbetare på Akademiska springer Blodomloppet

1 700 medarbetare på Akademiska springer Blodomloppet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:46 CEST

Drygt 1700 medarbetare från Akademiska deltar i Blodomloppet i Uppsala 17 maj. Sjukhuset har i år gjort en extra hälsosatsning som innebär att arbetsgivaren står för anmälningsavgiften och ett startkit med funktionströjor med texten ”Team Akademiska”, nummerlappar samt transport till och från loppet.

Banbrytande internationell studie ska ge bättre vård för hjärtsviktspatienter

Banbrytande internationell studie ska ge bättre vård för hjärtsviktspatienter

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 08:30 CEST

För hjärtsviktspatienter med bevarad pumpförmåga, så kallat stelt hjärta, saknas idag effektiv behandling. För att förbättra vården görs nu en internationell studie (SPIRRIT) som i Sverige koordineras av Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, vid Akademiska sjukhuset.

Ska skadade hamstringsmuskler opereras? Ny studie på Akademiska ska utvärdera behandlingsmetoder

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 08:30 CEST

Ska skador på hamstringsmusklerna på lårets baksida, så kallad proximal hamstringsavulsion, opereras eller inte? Det ska en ny klinisk studie på Akademiska sjukhuset utvärdera. Kunskap saknas om vilken metod som ger bäst resultat och hur patienterna upplever rörlighet, funktion och smärta. Skadorna kan uppstå vid halkolyckor, men också i samband med idrott som vattenskidåkning eller kampsport.

Akademiska barnsjukhuset får ny chef

Akademiska barnsjukhuset får ny chef

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 13:05 CEST

Klas Ekström blir ny verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset. Han tillträder 20 augusti och kommer närmast från en tjänst som patientområdeschef för högspecialiserad barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Ny kunskap om riskgenvarianter bakom SLE banar väg för effektivare behandling

Ny kunskap om riskgenvarianter bakom SLE banar väg för effektivare behandling

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:30 CEST

På grund av arvsanlag löper vissa personer med den autoimmuna reumatiska sjukdomen SLE ökad risk för svår njursjukdom och stroke. Ny klinisk forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar hur arvsanlagen påverkar funktionen hos immunceller. Detta kan i framtiden öppna möjligheter för nya alternativa läkemedelsbehandlingar vilket uppmärksammas inför internationella SLE-dagen 10 maj.

Akademiska barnsjukhuset satsar på musikterapi

Akademiska barnsjukhuset satsar på musikterapi

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 11:46 CEST

​Musikterapi finns i begränsad omfattning på barnkliniker i Sverige. Via den nystartade stiftelsen Musikbojen görs nu en satsning på Akademiska barnsjukhuset som innebär att inneliggande barn och ungdomar både ska kunna lyssna på musik, sjunga och spela olika instrument tillsammans med en musikterapeut under sjukhusvistelsen.

Samlad psykiatri på Akademiska firar 5 år

Samlad psykiatri på Akademiska firar 5 år

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:30 CEST

Våren 2013 flyttade merparten av psykiatrins verksamheter in på Akademiska sjukhuset. Förutom ett närmande mellan öppen- och heldygnsvård var syftet att komma närmare den kroppsliga vården och öka integrationen mellan klinik och forskning. Många av ambitionerna har förverkligats vilket uppmärksammas i samband med ett öppet hus 23-24 april.

Maria Cederblad ny chef för Innovation Akademiska

Maria Cederblad ny chef för Innovation Akademiska

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 15:29 CEST

​Maria Cederblad, tidigare chef för Gränbystadens vårdcentral, är ny chef för Innovation Akademiska. Hon tillträdde tjänsten den 22 mars 2018 och efterträdde då Johan Kaarme. Hon är utbildad och disputerad sjuksköterska, med bred erfarenhet av att starta upp enheter inom hälso- och sjukvården.

 E-mottagning för alkoholproblem startar på Akademiska sjukhuset

E-mottagning för alkoholproblem startar på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:30 CEST

Vårdkontakt via videolänk som alternativ till mottagningsbesök på sjukhus ska underlätta för personer med alkoholberoende att söka vård för sina problem. Om cirka en vecka öppnar Akademiska sjukhuset en e-mottagning för att göra vården mer tillgänglig. Bakom satsningen, som görs inom ramen för en pilotstudie, står beroendemedicinska mottagningen inom verksamhetsområde psykiatri.

Individuellt anpassad behandling viktigt för bästa effekt vid parkinson

Individuellt anpassad behandling viktigt för bästa effekt vid parkinson

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:30 CEST

Oavsett om patienter med parkinson behandlas med levodopa i mikrotabletter via dosautomat eller som gel via tarmen är kontinuerlig, individuell justering av doseringen avgörande för bästa effekt. Det framgår av en doktorsavhandling baserad på kliniska studier vid Akademiska sjukhuset som lyfts med anledning av internationella parkinsondagen 11 april.

BUP:s mottagning i Enköping öppnas igen

BUP:s mottagning i Enköping öppnas igen

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 13:34 CEST

En samlad psykiatrisk mottagning för både barn och vuxna öppnas i Enköping. Det innebär att barn- och ungdomspsykiatrins mottagning, som sedan hösten 2016 ersatts av ett mobilt team, åter kan börja ta emot patienter från mitten av april. Mottagningen invigdes fredagen den 6 april.

Moderkaksceller ska minska livshotande avstötning vid blodstamcellstransplantation

Moderkaksceller ska minska livshotande avstötning vid blodstamcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 08:35 CEST

Akademiska sjukhuset leder den första nordiska studien där man ger moderkaksceller till patienter som drabbas av akut livshotande transplantat-mot-värd reaktion, så kallad GVHD, i samband med blodstamcellstransplantation. Idag saknas etablerad behandling för svår akut GVHD. Målsättningen är att stoppa avstötningen och därigenom öka överlevnaden för både barn och vuxna.

Akademiska först i Sverige med MR-linac för avancerad strålbehandling

Akademiska först i Sverige med MR-linac för avancerad strålbehandling

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2018 11:15 CEST

Våren 2019 flyttar verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset till den nya vårdbyggnaden, ingång 100, vid Dag Hammarskjölds väg. Avancerad, individualiserad strålterapi blir en viktig del av vården. Söndagen den 25 mars installerades magneten till Sveriges första MR-linac, en kombination av MR-kamera och strålkanon.

Allt fler unga söker vård för könsutredning

Allt fler unga söker vård för könsutredning

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:30 CET

Allt fler barn och ungdomar söker psykiatrin för att de upplever sig leva i fel kropp och känner ett starkt lidande eller obehag av det, så kallad könsdysfori. På Akademiska sjukhuset har antalet könsutredningar av personer under 16 år nästan tredubblats sedan 2015. Den 23 mars arrangerar BUP en utbildning för vårdpersonal i Uppsala för att sprida kunskap om hur man arbetar.

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 08:30 CET

Nya forskningsrön har kunnat bekräfta att blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av preliminära resultat från den så kallade MIST-studien, den första randomiserade studien där transplantation jämförts med konventionell behandling. Akademiska är det enda svenska sjukhus som medverkat i den internationella multicenterstudien.

Akademiska bemöter inslag om psykiatrin

Akademiska bemöter inslag om psykiatrin

Nyheter   •   Mar 14, 2018 10:20 CET

TV4 har i en serie inslag skildrat några patienters upplevelser av psykiatriverksamheten vid Akademiska sjukhuset. I inslagen framförs kritik från patienter och anhörig om vården som ges. Här bemöts några av uppgifterna.

Kan skonsammare behandling av nya blodkärl minska återfall efter kranskärlsoperation?

Kan skonsammare behandling av nya blodkärl minska återfall efter kranskärlsoperation?

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:30 CET

Kranskärlskirurgi är fortfarande den vanligaste hjärtoperationen i Sverige. I en nordisk studie ledd från Akademiska sjukhuset ska en ny så kallad no-touch-metod utvärderas, där de kroppsegna blodkärlen handhas med en skonsammare teknik vid kranskärlsoperationer. Förhoppningen är att betydligt färre patienter ska få återfall och drabbas av förträngningar och blockering i de nya kärlen.