Följ Akademiska sjukhuset

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 53 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 Akademiska barnsjukhuset 9 akutsjukvård 9 BUP 9 patientsäkerhet 9 bröstcancer 9 brännskada 8 svåra brännskador 8 Brännskadecentrum 8 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 8 vårdhygien 8 strålbehandling 7 Njurtransplantation 7 Värdebaserad vård 7 vårdavtal 7 förlossning 7 neonatalvård 7 Parkinsons sjukdom 7 Blodstamcellstransplantation 7 vri 6 PET 6 Forskning 6 MS 6 Multipel skleros 6 prostatacancer 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 Luftburen intensivvård 6 cochleaimplantat 6 blodgivning 6 rökstopp inför operation 5 briva 5 smärta 5 uppsala care 5 barncancer 5 skandionkliniken 5 brännskador 5 blodbrist 5 geriatrik 5 Reproduktionscentrum 5 immunterapi 5 donationsvecka 5 sömn- och andningscentrum 5 Samariterhemmet 5 otokirurgi 5 vårdrelaterade infektioner 5 hälsofrämjande sjukhus 5 vårdexport 5 handkirurgi 5 IRE 5 cancer 5 RYGGKIRURGI 4 antibiotikaresistens 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 ivf 4 protonterapi 4 onkologi 4 ivf-behandling 4 lex maria 2014 4 depression 4 kbt 4 kirurgveckan 2013 4 barnakuten 4 Parkinson 4 LIV 4 smittskydd 4 Kulturdygn 4 PET-centrum 4 Alzheimers sjukdom 4 CI 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 barnonkologi 4 autism 4 vinnova 4 akutmottagning 4 barnsjukhus 4 gastric bypass 4 klinisk forskning 4 stamcellstransplantation 4 Ge blod 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 ortogeriatrik 4 positronemissionstomografi 4 läkemedel 4 fetma 4 ADHD 4 epilepsi 4 smärtcentrum 4 protonstrålning 4 pulsåderbråck 4 diabetes 4 sjukhusbibliotek 4 telemedicin 4 barnmisshandel 4 överviktskirurgi 4 imaging 3 betaceller 3 antibiotika 3 far 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 snabbspår 3 En podd om cancer 3 hjärtsvikt 3 stefan james 3 donator 3 eksorobot 3 Länslogopedi 3 monoklonal antikropp 3 triage 3 bukspottkörteltransplantation 3 statiner 3 avloppsrening 3 PET-scanning 3 DBS 3 duodenal switch 3 norrlandstingen 3 mammografi 3 endokrina tumörer 3 sömnapné 3 demens 3 allmänpsykiatri 3 lars lannfelt 3 biva 3 ablation 3 läkemedelsgenomgång 3 CSD 3 friskhuset 3 fallskador 3 brachyterapi 3 pci 3 logopedi 3 metadon 3 hjärtinfarkt 3 at-ranking 3 MR-kamera 3 hjärtstopp 3 sylf 3 barnskyddsteam 3 vårdskador 3 ulsam 3 lean sjukvård 3 njurcancer 3 trycksår 3 pet-ct 3 patientflöde 3 duodopa 3 blodgivare 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 alkohol 3 uppsala universitet 3 väntetider 3 ambulanssjukvård 3 psykiatrins hus 3 mobila team 3 forskningsbokslut 3 kronisk smärta 3 ekonomi 3 hjärtpump 3 läkemedelsbiverkning 3 centre of excellence 3 testbädd 3 prematura 3 internmedicin 3 kultur i länet 3 screening 3 Podcast 3 bukspottkörtelcancer 3 SciLifeLab 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 öceller 3 äggdonation 3 ortopediveckan 2013 3 hiv 3 vårdbyggnad 3 hjärnstamsimplantat 3 psykiatrivecka 3 Framtidens Akademiska 3 rehabiliteringsmedicin 3 rättspsykiatri 3 barnonkologen 3 MR 3 suicid 3 operation 3 aktuellt 3 center of excellence 3 bvc 2 Vivianne Macdisi 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 mögelsvamp 2 e-hälsa 2 pet/mr-kamera 2 njursvikt 2 Enzymrening 2 PET-diagnostik 2 kraniosynostos 2 avstötning 2 spermiedonation 2 miljögifter 2 rehabilitering 2 etik 2 malnutrition 2 Downs syndrom 2 PCure 2 Akademiska laboratoriet 2 tonårsråd 2 respiratorvård 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bromsmedicin 2 hörselimplantat 2 syrgastank 2 ozonrening 2 eBUP 2 uppsala bio 2 ambulansdirigering 2 logoped 2 ö-cellstransplantation 2 genanalys 2 musyq 2 centrum för vektorburna infektioner 2 klimatsmart 2 prepreg network 2 plastik- och käkkirurgi 2 exoskelett 2 världsnjurdagen 2 gensekvensering 2 Chrons sjukdom 2 LKG-team 2 internationella sömndagen 2 hematologi 2 antikropp 2 klinikapotekare 2 center of excellence diabetes 2 minnesmottagning 2 hypoventilation 2 byggdamm 2 hla-antikroppar 2 pxl01 2 städrutiner 2 Skållningsskador 2 pet-ct-kamera 2 röntgenveckan 2013 2 podd 2 lena kilander 2 medicinska veckor 2 IRE-behandling 2 rädda hjärnan 2 barnskyddsteamet 2 äldrepsykiatri 2 sjögrens syndrom 2 Irreversibel Elektroporation 2 bröstcancerkirurgi 2 embolisering 2 schizofreni 2 skl 2 smärtlindring 2 kroppspulsåderbråck 2 njure 2 återbesöksmottagning 2 ångest 2 medicinsk etik 2 amning 2 Alzheimer 2 dödsorsaksregistret 2 myasthenia gravis 2 barncancerdagen 2 lvad 2 deep brain stimulation 2 hjälphjärta 2 benskörhet 2 gunnar tufveson 2 internationella dagen mot tobak 2 sveriges yngre läkares förening 2 patientsäkerhetsronder 2 radiofrekvensablation 2 Sjukhusskola 2 nutritionsråd 2 Chefsläkare 2 andiu 2 swedeheart 2 bröstsjuksköterskor 2 handsprit 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 bild- och funktionsmedicin 2 akut stroke 2 athenapriset 2 budget 2 djup hjärnstimulering 2 intensiv kontextuell behandling 2 undernäring 2 psykosvård 2 trombolys 2 ada 2 magnetkameraundersökning 2 vävnadsdonation 2 norrlandstingens regionförbund 2 operationsplanering 2 cosmic 2 astma 2 psykisk hälsa 2 suicidprevention 2 Magnetkamera 2 röntgenveckan 2 helikopterplatta 2 bukhinnecancer 2 lex maria-anmälan 2 sjukhuset 2 mg 2 hjärnkoll 2 ändtarmscancer 2 samtalsterapi 2 rökning 2 äldre multisjuka 2 fallprevention 2 IKB 2 skelettröntgen 2 blodstamceller 2 nervsmärta 2 transplantation 2 kortvårdskirurgi 2 spridd njurcancer 2 ballongvidgning 2 försvarsmakten 2 blodcentralen 2 värmebehandling 2 ambulans 2 d-vitamin 2 afasi 2 punktprevalensmätning 2 prognos 2 neuroendokrina tumörer 2 lean 2 rcc 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ambulanshelikopter 2 bättre flyt 2 u-care 2 stamceller 2 SLE 2 titthålskirurgi 2 kombinationsbehandling 2 lasarettet i enköping 2 akut-testet 2 blodbuss 2 elektrisk stimulering 2 läkemedelsfel 2 chefssjuksköterska 2 posttraumatisk stress 2 nationell patientenkät 2 utryckning 2 barnmedicin 2 skallmissbildning 2 spridd cancer 2 varm cytostatika 2 dövhet 2 kvalitetsarbete 2 sömnstörning 2 sexuella övergrepp 2 videokonferens 2 vårdgaranti 2 centraloperation 2 innocent 2 monoklonala antikroppar 2 genombrottsprojekt 2 mikrokirurgi 2 t-celler 2 bilddiagnostik 2 BoT 2 rökavvänjning 2 bröstmottagning 2 levodopa 2 blodgrupper 2 knivsta 2 Akademiska sjukhusets barnfond 2 aneurysm 2 transplantationskirurgi 2 hjärt-lungräddning 2 hjälpmedel 2 borrelia 2 skolios 2 Lungcancer 2 psykisk ohälsa 2 handkirurgen 2 sjukhusbiblioteket 2 swecare 2 klimatpåverkan 2 amy diamond 2 Innovationer 2 blodfettssänkande 2 CVI 2 nyfödda 2 utländska patienter 2 surfplatta 2 ABI 2 senior alert 2 ambassadör 2 uems 2 vårdplanering 2 reflux 2 enpatientrum 2 barnhälsovård 2 provrörsbefruktning 2 funktionsnedsättning 2 bukaortaaneurysm 2 videolänk 2 barnfetma 2 hjärtflimmer 2 barnbibliotek 2 biologiska läkemedel 2 felmedicinering 2 FAS 2 attityduppdraget 2 mansgrupp 2 medicinska veckorna i uppsala 2 patientinflytande 2 CPAP 2 självmord 2 nsph 2 självhjälp 2 onkologisk endokrinologi 2 barncancerfonden 2 allmänna arvsfonden 2 fysisk aktivitet 2 benbrott 2 social fobi 2 resistenta bakterier 2 Psykiatriveckan 2 smärtrehabilitering 2 pet/mr 2 carf 2 åland 2 miljökonferens 1 apoteket 1 björn eriksson 1 affärsplan 1 sveriges kommuner och landsting 1 trauma 1 dbt 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 barnsjukvård 1 psykoterapi 1 fysisk aktivitet på recept 1 profil 1 lustgasrening 1 sos alarm 1 Positionering 1 barnreumatism 1 vre 1 nya cancerläkemedel 1 cancerstrategi 1 handhygien 1 käk- och gomspalt 1 leukemi 1 tvångsvård 1 metastaser 1 skrumplever 1 lymfom 1 Medicinteknik 1 kameraövervakning 1 sömnproblem 1 panikångest 1 ISO 9001 1 reproduktion 1 anhörigstöd 1 koldioxidutsläpp 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 polisen 1 klebsiella 1 sjuksköterskor 1 studiecirklar 1 diagnostik 1 flykting 1 mrsa 1 kraniofacial kirurgi 1 cis 1 läpp- 1 ndr 1 fertilitetsbehandling 1 njurar 1 vinterkräksjuka 1 alkoholmissbruk 1 handikappförening 1 Uppsala 1 övervakning 1 blodcancerfonden 1 kostnadsbesparing 1 hälsouniversitetet 1 ozonskikt 1 cdu 1 organdonation 1 levercancer 1 respirator 1 missbruk 1 riskkonsumtion 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Mer individanpassad strålning ska ge skonsammare cancervård

Mer individanpassad strålning ska ge skonsammare cancervård

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset medverkar i en ny nationell satsning på mer skonsam strålbehandling. Tillsammans med industrin arbetar fyra universitetssjukhus för att integrera magnetresonanstomografi, MRI, i rutinvård och möjliggöra mer skräddarsydda och effektivare behandlingar.

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:30 CEST

Det mest effektiva läkemedlet mot symtom vid Parkinson, Levodopa, introducerades för 50 år sedan. Behandlingen blir alltmer individualiserad och sedan 2015 har tre nya varianter av läkemedlet haft världspremiär på Akademiska sjukhuset. Framstegen uppmärksammas med anledning av Internationella Parkinsondagen 11 april.

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 08:30 CEST

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Närmare 4 000 personer diagnostiseras varje år. I en ny patientstudie, som Akademiska sjukhuset leder, ska forskarna undersöka om utökad uppföljning med röntgenundersökningar och blodprovskontroller medför förbättrad prognos genom tidigare upptäckt av återfall.

Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma

Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:30 CEST

​Närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala har andningsbesvär vid träning. Orsaken kan vara en förträngning i struphuvudet. Tillståndet är vanligast hos unga kvinnor och förväxlas ofta med astma. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att operation är effektivt vid kraftig förträngning och att det är viktigt att patienter med långvariga besvär undersöks noga så att de får rätt behandling.

Problem med betalning i p-automater

Nyheter   •   Mar 30, 2017 10:54 CEST

Just nu råder problem med betalning i alla p-automater på parkeringar som tillhör Region Uppsala (Akademiska sjukhuset och Kungsgärdet). Av den anledningen kommer det inte att tas ut några kontrolluppgifter under torsdagen och den som inte kunnat betala riskerar ingen p-bot.

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 08:30 CEST

Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltagit, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. Resultaten har publicerats i The Lancet.

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:30 CEST

​Brist på spermiedonatorer gör att väntetiderna till insemination och andra IVF-behandlingar är långa. Nu tar Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset till nya grepp. Onsdagen den 29 mars är medarbetare på plats i Gränby centrum för att informera, väcka intresse och rekrytera nya donatorer.

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:30 CET

​Från slutet av mars kommer akut sjuka patienter i Uppsala län att erbjudas blodtransfusioner redan på olycksplatsen, i ambulans och helikopter. Syftet är att förbättra vården av patienter i chock med stora blödningar. Ambulanssjukvården i länet är först i Sverige med att kunna ge blod redan i ambulansen.

Patienter med bipolärt syndrom erbjuds KBT-behandling i grupp

Patienter med bipolärt syndrom erbjuds KBT-behandling i grupp

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:55 CET

​Från och med 21 mars erbjuder Akademiska sjukhuset gruppbehandling baserad på KBT för patienter med bipolärt syndrom. Behandlingen ges vid affektiva behandlingsenheten. Den blir ett komplement till medicinering och syftar till att ge patienterna verktyg att hantera och förebygga episoder av mani eller depression och att öka livskvalitet.

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:30 CET

Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin cancersjukdom. Men utvecklingen innebär också att fler drabbas av sena komplikationer som trötthet, koncentrationssvårigheter och påverkan på vissa organ, till exempel hjärta, njurar och bröstkörtlar. För att erbjuda överlevarna bättre uppföljning och behandling har Akademiska sjukhuset startat en ny mottagning.

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:30 CET

​Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm.

Akademiska utökar operationskapaciteten

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 09:24 CET

​Väntetiderna till operation ska minska på Akademiska sjukhuset. Det ska bland annat ske genom öppnande av en fjärde operationssal för dag- och kortvårdskirurgi på Samariterhemmet, där man förutom exempelvis övervikts- och bröstkirurgi kommer att operera gallor och bråck.

​Framgångsfaktorer för njurdonationer fokus för seminarium på Akademiska

​Framgångsfaktorer för njurdonationer fokus för seminarium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 08:30 CET

Uppsala-Örebro-regionen har högst donationsfrekvens per miljon invånare i Sverige. På Akademiska sjukhuset njurtransplanteras 100-120 patienter varje år, näst flest i landet. Arbetet med att öka donationsfrekvensen samt nya behandlingar är fokus för ett seminarium på sjukhuset idag, där Prins Daniel är gäst. Seminariet hålls för att uppmärksamma Världsnjurdagen 9 mars.

Oroväckande lågt blodlager

Oroväckande lågt blodlager

Nyheter   •   Mar 06, 2017 13:38 CET

​Blodlagret på Akademiska sjukhuset är just nu oroväckande lågt. Blodcentralen uppmanar alla blodgivare som har fått kallelse och är mogna för blodgivning att ge blod under denna och nästkommande vecka.

Försvarets Blackhawk övningslandar på helikopterplattan

Försvarets Blackhawk övningslandar på helikopterplattan

Nyheter   •   Feb 22, 2017 16:09 CET

Torsdagen den 23 februari klockan 10.30-11 kommer en av Försvarsmaktens helikoptrar, en Blackhawk från HKP-flottiljen i Linköping, att övningslanda på Akademiska sjukhusets helikopterflygplats. Helikoptern kommer att landa vid ett par tillfällen.

Akademiska sjukhuset erbjuder studielön vid utbildning till specialistsjuksköterska

Akademiska sjukhuset erbjuder studielön vid utbildning till specialistsjuksköterska

Nyheter   •   Feb 20, 2017 11:29 CET

Akademiska sjukhuset erbjuder platser med studielön för några utvalda vidareutbildningar för sjuksköterskor till hösten 2017. Inriktningarna det gäller är intensivvård, operation, anestesi, psykiatri och barn- och ungdom.

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

Nyheter   •   Feb 17, 2017 10:22 CET

​Vart femte friskt förskolebarn i Uppsala har antibiotikaresistenta tarmbakterier. Förekomsten av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier har mer än sexdubblats från 3 procent 2010 till omkring 20 procent 2016. Det framgår av en forskningsstudie vid Uppsala universitet. På flera av de förskolor som ingått i studien förefaller även resistensen spridas mellan barnen.

Ögonstyrning ska förbättra kommunikationen med brännskadade

Ögonstyrning ska förbättra kommunikationen med brännskadade

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:40 CET

Brännskadade som vårdas i respirator har ofta problem att tala och kan ofta inte använda händerna på grund av operationer eller smärta. På Akademiska sjukhusets brännskadecentrum testas nu ett nytt ögonstyrt kommunikationshjälpmedel, eyetracking, som man hoppas ska förbättra kommunikationen och minska rädsla och oro. Det är första gången i Sverige som tekniken testas på denna patientgrupp.

​Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

​Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 15:41 CET

Ett projekt för rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset får pris för Årets hållbarbara sjukvårdsinnovation. Sedan sommaren testar man en ny metod där avloppsvatten renas med enzymer direkt i toaletterna. Sjukhuset är först i världen att pröva metoden i verklig miljö. Priset delades ut 15 februari i samband med en Nordisk konferens om hållbarhet.

Bromsbehandling i sikte för elakartade hjärnstamstumörer hos barn

Bromsbehandling i sikte för elakartade hjärnstamstumörer hos barn

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 08:30 CET

Ponsgliom är sällsynta, men mycket elakartade hjärntumörer hos barn som är svåra att operera bort eftersom de sitter i hjärnstammen. Uppsalaforskare misstänker att tumörerna utvecklas från embryonala stamceller i hjärnstammen - tidigare än man hittills trott. Detta banar väg för nya läkemedelsbehandlingar som kan bromsa tumörens tillväxt.