Följ Akademiska sjukhuset

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 53 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 bröstcancer 9 BUP 9 akutsjukvård 9 patientsäkerhet 9 Akademiska barnsjukhuset 9 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 8 brännskada 8 Brännskadecentrum 8 svåra brännskador 8 vårdhygien 8 Njurtransplantation 7 förlossning 7 vårdavtal 7 Värdebaserad vård 7 Blodstamcellstransplantation 7 parkinsons sjukdom 7 strålbehandling 7 neonatalvård 7 cochleaimplantat 6 Forskning 6 MS 6 vri 6 prostatacancer 6 Luftburen intensivvård 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 PET 6 blodgivning 6 Multipel skleros 6 barncancer 5 rökstopp inför operation 5 blodbrist 5 uppsala care 5 brännskador 5 briva 5 hälsofrämjande sjukhus 5 smärta 5 geriatrik 5 vårdrelaterade infektioner 5 Reproduktionscentrum 5 IRE 5 Samariterhemmet 5 cancer 5 immunterapi 5 otokirurgi 5 sömn- och andningscentrum 5 donationsvecka 5 handkirurgi 5 vårdexport 5 skandionkliniken 5 överviktskirurgi 4 multiresistenta bakterier 4 barnsjukhus 4 lustgas 4 protonterapi 4 LIV 4 smittskydd 4 kbt 4 ivf-behandling 4 barnakuten 4 antibiotikaresistens 4 parkinson 4 onkologi 4 lex maria 2014 4 positronemissionstomografi 4 pulsåderbråck 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 gastric bypass 4 stamcellstransplantation 4 klinisk forskning 4 ivf 4 vinnova 4 Ge blod 4 akutmottagning 4 smärtcentrum 4 epilepsi 4 Alzheimers sjukdom 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 läkemedel 4 barnonkologi 4 ortogeriatrik 4 ADHD 4 PET-centrum 4 CI 4 RYGGKIRURGI 4 sjukhusbibliotek 4 protonstrålning 4 Kulturdygn 4 diabetes 4 autism 4 telemedicin 4 barnmisshandel 4 depression 4 fetma 4 kirurgveckan 2013 4 statiner 3 snabbspår 3 betaceller 3 antibiotika 3 hjärtsvikt 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 eksorobot 3 imaging 3 En podd om cancer 3 donator 3 hiv 3 Länslogopedi 3 Framtidens Akademiska 3 hjärnstamsimplantat 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 triage 3 bukspottkörteltransplantation 3 duodenal switch 3 Podcast 3 DBS 3 avloppsrening 3 kronisk smärta 3 lean sjukvård 3 endokrina tumörer 3 alkohol 3 sömnapné 3 MR-kamera 3 hjärtinfarkt 3 lymfkörtelcancer 3 aktuellt 3 biva 3 väntetider 3 läkemedelsgenomgång 3 CSD 3 friskhuset 3 fallskador 3 brachyterapi 3 pci 3 ablation 3 logopedi 3 metadon 3 uppsala universitet 3 far 3 lars lannfelt 3 hjärtstopp 3 sylf 3 forskningsbokslut 3 patientflöde 3 vårdskador 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 njurcancer 3 trycksår 3 norrlandstingen 3 ulsam 3 at-ranking 3 demens 3 allmänpsykiatri 3 barnskyddsteam 3 mobila team 3 pet-ct 3 duodopa 3 center of excellence 3 blodgivare 3 artros 3 ambulanssjukvård 3 läkemedelsbiverkning 3 psykiatrins hus 3 internmedicin 3 hjärtpump 3 äggdonation 3 prematura 3 ekonomi 3 kultur i länet 3 centre of excellence 3 testbädd 3 SciLifeLab 3 screening 3 öceller 3 ortopediveckan 2013 3 bukspottkörtelcancer 3 vårdbyggnad 3 psykiatrivecka 3 suicid 3 monoklonal antikropp 3 mammografi 3 rehabiliteringsmedicin 3 rättspsykiatri 3 barnonkologen 3 MR 3 stefan james 3 operation 3 PET-scanning 3 bvc 2 eBUP 2 ö-cellstransplantation 2 e-hälsa 2 syrgastank 2 hörselimplantat 2 logoped 2 ozonrening 2 njursvikt 2 plastik- och käkkirurgi 2 Akademiska laboratoriet 2 spermiedonation 2 miljögifter 2 rehabilitering 2 etik 2 malnutrition 2 Downs syndrom 2 Enzymrening 2 Skållningsskador 2 prepreg network 2 centrum för vektorburna infektioner 2 bröstsjuksköterskor 2 bromsmedicin 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 genanalys 2 respiratorvård 2 Vivianne Macdisi 2 uppsala bio 2 exoskelett 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 byggdamm 2 pet/mr-kamera 2 musyq 2 kraniosynostos 2 klimatsmart 2 PET-diagnostik 2 tonårsråd 2 PCure 2 världsnjurdagen 2 avstötning 2 Chrons sjukdom 2 LKG-team 2 ambulansdirigering 2 hematologi 2 hypoventilation 2 antikropp 2 internationella sömndagen 2 minnesmottagning 2 Irreversibel Elektroporation 2 center of excellence diabetes 2 klinikapotekare 2 gensekvensering 2 benbrott 2 podd 2 pxl01 2 pet-ct-kamera 2 röntgenveckan 2013 2 mögelsvamp 2 lena kilander 2 sjögrens syndrom 2 medicinska veckorna i uppsala 2 äldrepsykiatri 2 rädda hjärnan 2 barnskyddsteamet 2 IRE-behandling 2 hla-antikroppar 2 återbesöksmottagning 2 skl 2 embolisering 2 smärtlindring 2 kroppspulsåderbråck 2 njure 2 enpatientrum 2 amning 2 myasthenia gravis 2 Alzheimer 2 swedeheart 2 dödsorsaksregistret 2 nyfödda 2 CVI 2 lvad 2 benskörhet 2 andiu 2 gunnar tufveson 2 hjälphjärta 2 sjukhusbiblioteket 2 patientsäkerhetsronder 2 skolios 2 pet/mr 2 nutritionsråd 2 radiofrekvensablation 2 sveriges yngre läkares förening 2 barncancerdagen 2 bröstcancerkirurgi 2 handsprit 2 transplantationskirurgi 2 bild- och funktionsmedicin 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 blodgrupper 2 vävnadsdonation 2 budget 2 athenapriset 2 bilddiagnostik 2 undernäring 2 intensiv kontextuell behandling 2 magnetkameraundersökning 2 trombolys 2 ada 2 psykosvård 2 Magnetkamera 2 cosmic 2 astma 2 psykisk hälsa 2 spridd cancer 2 hjärnkoll 2 suicidprevention 2 skallmissbildning 2 lex maria-anmälan 2 helikopterplatta 2 sjukhuset 2 mg 2 röntgenveckan 2 norrlandstingens regionförbund 2 ändtarmscancer 2 samtalsterapi 2 rökning 2 äldre multisjuka 2 fallprevention 2 IKB 2 skelettröntgen 2 blodstamceller 2 nervsmärta 2 transplantation 2 kortvårdskirurgi 2 spridd njurcancer 2 ballongvidgning 2 försvarsmakten 2 blodcentralen 2 värmebehandling 2 ambulans 2 d-vitamin 2 afasi 2 punktprevalensmätning 2 prognos 2 neuroendokrina tumörer 2 lean 2 rcc 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ambulanshelikopter 2 bättre flyt 2 u-care 2 stamceller 2 sle 2 titthålskirurgi 2 kombinationsbehandling 2 lasarettet i enköping 2 akut-testet 2 blodbuss 2 läkemedelsfel 2 chefssjuksköterska 2 posttraumatisk stress 2 nationell patientenkät 2 utryckning 2 bukhinnecancer 2 barnmedicin 2 dövhet 2 sömnstörning 2 varm cytostatika 2 sexuella övergrepp 2 kvalitetsarbete 2 videokonferens 2 vårdgaranti 2 operationsplanering 2 centraloperation 2 innocent 2 monoklonala antikroppar 2 genombrottsprojekt 2 mikrokirurgi 2 t-celler 2 BoT 2 rökavvänjning 2 bröstmottagning 2 levodopa 2 knivsta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 hjärt-lungräddning 2 hjälpmedel 2 djup hjärnstimulering 2 akut stroke 2 aneurysm 2 borrelia 2 Lungcancer 2 psykisk ohälsa 2 Sjukhusskola 2 swecare 2 blodfettssänkande 2 Chefsläkare 2 handkirurgen 2 utländska patienter 2 klimatpåverkan 2 amy diamond 2 Innovationer 2 internationella dagen mot tobak 2 deep brain stimulation 2 surfplatta 2 ABI 2 senior alert 2 ambassadör 2 uems 2 vårdplanering 2 reflux 2 medicinsk etik 2 ångest 2 barnhälsovård 2 provrörsbefruktning 2 funktionsnedsättning 2 videolänk 2 bukaortaaneurysm 2 barnfetma 2 schizofreni 2 hjärtflimmer 2 barnbibliotek 2 biologiska läkemedel 2 felmedicinering 2 FAS 2 attityduppdraget 2 mansgrupp 2 patientinflytande 2 CPAP 2 medicinska veckor 2 självmord 2 nsph 2 självhjälp 2 onkologisk endokrinologi 2 barncancerfonden 2 städrutiner 2 allmänna arvsfonden 2 fysisk aktivitet 2 social fobi 2 resistenta bakterier 2 Psykiatriveckan 2 smärtrehabilitering 2 elektrisk stimulering 2 carf 2 åland 2 miljökonferens 1 apoteket 1 björn eriksson 1 affärsplan 1 sveriges kommuner och landsting 1 trauma 1 dbt 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 barnsjukvård 1 psykoterapi 1 fysisk aktivitet på recept 1 profil 1 lustgasrening 1 sos alarm 1 Positionering 1 barnreumatism 1 vre 1 nya cancerläkemedel 1 cancerstrategi 1 handhygien 1 käk- och gomspalt 1 leukemi 1 tvångsvård 1 metastaser 1 skrumplever 1 lymfom 1 Medicinteknik 1 kameraövervakning 1 sömnproblem 1 panikångest 1 ISO 9001 1 reproduktion 1 anhörigstöd 1 koldioxidutsläpp 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 polisen 1 klebsiella 1 sjuksköterskor 1 studiecirklar 1 diagnostik 1 flykting 1 mrsa 1 kraniofacial kirurgi 1 cis 1 läpp- 1 ndr 1 fertilitetsbehandling 1 njurar 1 vinterkräksjuka 1 alkoholmissbruk 1 handikappförening 1 Uppsala 1 övervakning 1 blodcancerfonden 1 kostnadsbesparing 1 hälsouniversitetet 1 ozonskikt 1 cdu 1 organdonation 1 levercancer 1 respirator 1 missbruk 1 riskkonsumtion 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

 Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med läpp-käk-gomspalt

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med läpp-käk-gomspalt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 08:15 CET

Barn som föds med läpp-käk-gomspalt löper ökad risk för språkstörning, autismspektrumstörning, ADHD, psykotiska sjukdomar med flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och riskökningen är generellt högre för flickor än pojkar. Det visar en stor, svensk registerstudie av forskare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.

Blodstamcellstransplantation effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS

Blodstamcellstransplantation effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 08:38 CET

Blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av en internationell studie där autolog blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. Akademiska har som enda svenska sjukhus medverkat i studien vars resultat nu publicerats i den ansedda medicinska tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association).

Akademiska öppnar en ny enhet för hjärtsviktspatienter

Akademiska öppnar en ny enhet för hjärtsviktspatienter

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 08:30 CET

Den 21 januari öppnas en ny öppenvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset för patienter med hjärtsvikt. Genom att samla experter inom kardiologi och internmedicin ska patienterna erbjudas snabbare diagnos och vård. Tanken är att de ska slippa uppsöka akutmottagningen och inläggning på sjukhuset.

Akademiska först i Sverige med cytostatikarobot

Akademiska först i Sverige med cytostatikarobot

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:15 CET

​Som första sjukhus i Sverige installerar Akademiska en robot för beredning av cytostatika. Sedan mitten av december är roboten på plats i den nya vård- och behandlingsbyggnaden (ingång 100/101) där de första patienterna tas emot från och med februari 2019. Ökad automatisering anses gynna både patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Akademiska sjukhuset får nya chefer för HR och geriatrik

Akademiska sjukhuset får nya chefer för HR och geriatrik

Nyheter   •   Dec 19, 2018 14:00 CET

​Efter årsskiftet får Akademiska sjukhuset två nya chefer i sjukhusledningen. Anna Wadenhov tillträder 1 januari som HR-direktör och Carina Jangborg den 7 januari som ny chef för geriatrik.

Kraftig minskning av trycksår på Akademiska enligt ny mätning

Kraftig minskning av trycksår på Akademiska enligt ny mätning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:32 CET

Förekomsten av trycksår hos patienter som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset har minskat kraftigt under 2018. Det visar den senaste mätningen som genomfördes 4 december. Då hade 51 patienter trycksår jämfört med 62 i augusti och 136 i mars. Det är det bästa resultat som uppnåtts sedan mätningarna startade 2011.

Barn ska uppmärksammas med ny samtalsmodell inom psykosvården

Barn ska uppmärksammas med ny samtalsmodell inom psykosvården

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 08:30 CET

Många föräldrar med psykossjukdom tycker att det är svårt att prata med sina barn om sitt psykiska mående. Samtidigt kan barn ha svårt att förstå vad som händer och känna oro för föräldern. För att uppmärksamma barnen och deras behov har en ny samtalsmodell tagits fram inom psykosvården på Akademiska sjukhuset.

Många som får prostatacancer behöver inte opereras

Många som får prostatacancer behöver inte opereras

Nyheter   •   Dec 13, 2018 10:20 CET

I övrigt friska män med allvarlig prostatacancer kan ha stor nytta av operation. Men många som fått en diagnos behöver inte opereras. Det är forskarnas slutsatser efter att under 29 år ha följt en stor grupp skandinaviska män med prostatacancer, enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet. Resultaten publiceras i The New England Journal of Medicine.

Akutteam ska möta patienterna direkt på Akademiska

Akutteam ska möta patienterna direkt på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:30 CET

Efter årsskiftet ska team med akutläkare, sjuksköterska och undersköterska arbeta klinikobundet på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset måndag-torsdag, då patienterna är som flest och behoven är som störst. Satsningen syftar till att höja kompetensnivån och utveckla nya samarbetsformer som gynnar både arbetsmiljö, utbildningsklimat och patientomhändertagande.

Delar av Medicinska biblioteket flyttar från Akademiska

Nyheter   •   Dec 11, 2018 11:16 CET

Delar av Medicinska bibliotekets ytor på Akademiska sjukhuset ska göras om till lunchrum för studenter enligt ett beslut. Under vårterminen kommer därför den fysiska samlingen att flyttas till biblioteket på Biomedicinskt centrum, BMC.

Akademiska går inte vidare med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Akademiska går inte vidare med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 10:00 CET

För två år sedan var Akademiska pionjär som sjukhus i Sverige med att testa enzymrening av läkemedelsrester via toalettblock, då inom ramen för ett pilotprojekt. I år har en större studie gjort för att utvärdera metoden. Slutsatsen är att effekten inte är signifikant och sjukhuset går därför vidare med att utreda annan teknik.

Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 08:30 CET

Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården. Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak. På Akademiska sjukhuset görs nu en satsning för att förbättra stödet.

Kraniofacial kirurgi får gott kvalitetsbetyg som medlem av europeiskt referensnätverk

Kraniofacial kirurgi får gott kvalitetsbetyg som medlem av europeiskt referensnätverk

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 08:30 CET

Kraniofacial kirurgi vid Akademiska sjukhuset håller en mycket hög europeisk standard kvalitetsmässigt. Det framgår av den revision som gjordes tidigare i höstas av det europeiska referensnätverket ERN. Inom verksamheten vårdas barn med medfödda missbildningar i skalle och ansikte.

Akademiska medverkar i nationellt njurbytesprogram

Nyheter   •   Nov 30, 2018 09:34 CET

Akademiska medverkar i njurbytesprogrammet STEP, ett kliniskt samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter, som ökar möjligheterna till levande njurdonation och att fler svenska patienter kan bli njurtransplanterade.

Effektivare datainsamling ska underlätta patientstudier på Akademiska

Effektivare datainsamling ska underlätta patientstudier på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:30 CET

Den kliniska forsknings- och utvecklingsenheten inom Akademiska sjukhusets cancerklinik har inlett ett treårigt samarbete med det Uppsalabaserade mjukvarubolaget PCG Solutions. Tillsammans ska parterna samarbeta för att vidareutveckla ett verktyg för elektronisk datainsamling som ska underlätta kliniska forskningsstudier.

Ortopedchef på Akademiska: Broddar borde jämföras med vinterdäck!

Ortopedchef på Akademiska: Broddar borde jämföras med vinterdäck!

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 12:52 CET

Plötslig halka kan vara förrädisk. När första isen/snön kommer kan antalet patienter som uppsöker akutmottagningen på Akademiska sjukhuset öka från 30 till närmare 200 per dag. Tvärtemot vad många tror så är det oftast yngre, arbetsföra som ramlar och bryter hand- eller fotleder på väg till jobbet.

Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris

Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 14:39 CET

Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder hälsobefrämjande insatser och arbetar aktivt och systematiskt för att patienterna ska förbättra sin totala hälsa. Här ingår kartläggning av levnadsvanor, individuell rådgivning och träning i grupp. För sitt arbete belönas verksamheten med Region Uppsalas Hälsofrämjandepris 2018.

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter behandling i rätt tid

Nyheter   •   Nov 22, 2018 11:24 CET

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning. Flera forskare och kliniker på Akademiska sjukhuset är delaktiga i initiativet Genomic Medicine Sweden.

Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk

Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 15:47 CET

Många ungdomar som missbrukar narkotika och alkohol har också en psykisk sjukdom såsom svår depression, allvarlig ångestproblematik eller ADHD, men långtifrån alla har en fastställd diagnos. För att kunna ge rätt stöd tidigt och undvika att personerna utvecklar ett beroende startar BUP i november ett integrerat team tillsammans med beroendepsykiatrin och Uppsala kommun.

Nyblivna mammor i Uppsala ska få bättre amningsstöd

Nyblivna mammor i Uppsala ska få bättre amningsstöd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 08:00 CET

​Kvinnor som ammar ska få bättre stöd från vården. Det är syftet med en ny utbildningssatsning i Uppsala län som även följs upp i en forskningsstudie. Under november arrangeras fyra utbildningsdagar på Akademiska sjukhuset för barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom BB/förlossning.