Följ Akademiska sjukhuset

Symposium: Fysisk misshandel av små barn - juridiska och medicinska utmaningar. Vad säger vetenskapen?

Evenemang

04
APR
Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 
Brottsoffermyndigheten arrangerar i samarbete med barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset och Svenska barnläkarföreningen ett symposium med internationella och nationella experter på temat fysisk misshandel av små barn. Hela programmet finns på Brottsoffermyndighetens webbplats: www.brottsoffermyndigheten.se samt på barnskyddsteamets webbplats: www.akademiska.se/barnskyddsteamet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget