Följ Akademiska sjukhuset

Föreläsningar ska hjälpa barnföräldrar välja rätt vård

Evenemang

25
MAR
Akademiska Barnsjukhuset Rosénsalen Ingång 95-96 NBV 18.30-20.00
 
När är mitt barn akut sjukt och vad ska jag göra vid magont och hög feber? Och vilka olycksrisker finns i hemmet? Den 28 mars inleds en serie med tre föreläsningar riktade till barnföräldrar. Barnläkare från Akademiska Barnsjukhuset, Barnhälsovården och Aleris informerar om vilka tillstånd som är farliga, vad man kan göra själv och när/var man bör uppsöka sjukvård.