Följ Akademiska sjukhuset

Föreläsningar ska hjälpa barnföräldrar välja rätt vård

Evenemang

28
MAR
Akademiska Barnsjukhuset, Rosénsalen, Ing 95/96 NBV
 
När är mitt barn akut sjukt och vad ska jag göra vid magont och hög feber? Och vilka olycksrisker finns i hemmet? Den 28 mars inleds en serie med tre föreläsningar riktade till barnföräldrar. Barnläkare från Akademiska Barnsjukhuset, Barnhälsovården och Aleris informerar om vilka tillstånd som är farliga, vad man kan göra själv och när/var man bör uppsöka sjukvård. – Det finns ett uppdämt behov av information bland småbarnsföräldrar. Enkäter som gjorts på barnakuten har visat att drygt en tredjedel saknar löpande kontakt med husläkare. Många känner sig osäkra när barnen blir sjuka eller slår sig, säger Johan Kaarme, chef för barnakuten på Akademiska, och en av initiativtagarna. Tid och Plats för föreläsningarna: Akademiska Barnsjukhuset Rosénsalen Ingång 95-96 NBV 18.30-20.00 P.S. Ingen föranmälan för media. Teman för föreläsningarna: 28 mars: Barn med ont i magen Föreläsare: Barnläkare Fredrik Cederblad, Aleris 25 april: Barnläkarråd Föreläsare: Barnläkarna Johan Kaarme och Poppi Kazamia 30 maj: Olycksfall Föreläsare: Barnläkarna Iris Ciba och Åsa Myrelid Mer information: Johan Kaarme, barnläkare och chef för barnakuten, Akademiska sjukhuset, 070-794 09 41 Frida Antesson, informationsansvarig kvinno-barndivisionen, 018-611 57 45 Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21