Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 08:30 CET

Överviktskirurgi hjälper allt fler individer att uppnå en kraftfull viktnedgång, med efterföljande förbättring i diabetes och andra följdsjukdomar samt förbättrad livskvalitet. En nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att operationsmetoden duodenal switch (DS) ger bättre viktnedgång än gastric bypass vid svår fetma.

Akuten på Akademiska inför triage utomhus

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2020 13:17 CET

För att undvika att coronasmittade patienter smittar andra patienter och medarbetare inför akutmottagningen på Akademiska sjukhuset triage utomhus. Från och med vecka 12 kommer patienter att undersökas och gallras i ett tält utanför akutmottagningen och misstänkta fall slussas därefter vidare till särskilda rum för fortsatt omhändertagande. Beslutet fattades av styrgruppen för covid-19 under fredagen.

– Det kan vara svårt i ett initialt skede att avgöra vilka akut sjuka patienter som har covid-19. Akutmottagningen är en öppen vårdmiljö och vi vill undvika smittspridning till andra patienter och medarbetare. Vi har även infört en ny rutin som innebär att all personal på akutmottagningen nu bär heltäckande skyddsglasögon eller visir som komplement till munskydd, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektion på Akademiska sjukhuset.

Med anledning av den snabba utvecklingen av coronavirusets spridning stärker Akademiska sjukhuset dessutom beredskapen under helgen. Inget stabsläge har införts, men en grupp bestående av chefsläkare, infektion, vårdhygien och kommunikation har höjd beredskap.

Triage är ett vanligt förekommande arbetssätt inom akutsjukvården. På akutmottagningen vid Akademiska används det för att sortera och prioritera patienterna så att de mest allvarliga eller brådskande fallen behandlas först. Syftet är inte att släppa in färre patienter utan att göra väntetiden säkrare för dem som är där, och se till att rätt patient träffar läkaren först.


För mer information, kontakta:

Fredrik Sund, verksamhetschef infektion, Akademiska sjukhuset,
tel: 072-227 52 71, e-post: fredrik.sund@akademiska.se

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård, Akademiska sjukhuset, tel: 076-721 94 88, e-post: anette.skoglund@akademiska.se

Johan Lugnegård, tf chefsläkare, Akademiska sjukhuset, tel: 073-866 18 70, e-post: johan.lugnegard@akademiska.se
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

​För att undvika att coronasmittade patienter smittar andra patienter och medarbetare inför akutmottagningen på Akademiska sjukhuset triage utomhus. Från och med vecka 12 kommer patienter att undersökas och gallras i ett tält utanför akutmottagningen och misstänkta fall slussas därefter vidare till särskilda rum för fortsatt omhändertagande.

Läs vidare »

Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 10:30 CET

​Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till ökad följsamhet hos patienter med sömnapné, bättre behandlingsresultat och förbättrad livskvalitet. Detta har testats i en av de första studierna i Sverige där man utvärderat nyttan av telemonitorerad uppföljning jämfört med rådande rutin med mottagningsbesök.

Screening för språkstörning hos barn kan tidigareläggas enligt ny forskning

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 08:30 CET

​För att tidigt upptäcka språk- och kommunikationsstörningar screenas barn inom barnhälsovården vid 2,5 eller 3 års ålder. En ny studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att 3-årsscreeningen med fördel kan tidigareläggas.

Akademiska störst i Norden på intern strålbehandling mot neuroendokrina tumörer

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 09:24 CET

Akademiska sjukhuset ett av världens 50 bästa sjukhus

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 14:27 CET

Akademiska sjukhuset hamnar på plats 48 när den internationella tidskriften Newsweek rangordnar världens bästa sjukhus. Endast två svenska sjukhus är med bland de 100 främsta i världen enligt undersökningen.

Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 08:30 CET

​Tack vare en satsning på fem nya föräldrautbildningar 2019 har länslogopedin vid Akademiska sjukhuset ökat tillgängligheten för barn med språkstörning i åldern 0-6 år. Väntetiden från remiss till första kontakt med logoped har halverats och nu permanentas det nya arbetssättet vilket uppmärksammas i samband med europeiska logopeddagen 6 mars.

Akademiska igång med egna analyser av coronavirus

Nyheter   •   Mar 04, 2020 11:55 CET

Tidigare har Akademiska sjukhuset skickat prover för analys av coronavirus (SARS-CoV-2) till laboratorier i Stockholm. Från och med tisdagen den 3 mars utförs analyserna lokalt för att snabbare kunna diagnostisera fall med covid-19.

– Att själva kunna analysera prover har varit planerat sedan en tid tillbaka. Det handlar om att öka kapaciteten i landet och kunna få svar snabbare om patienter med misstänkt covid-19 verkligen är smittade, säger Tommie Olofsson, verksamhetschef för Akademiska laboratoriet.

Hittills har två personer i Uppsala bekräftats vara smittade. Själva testet för coronaviruset innebär att två prover tas med tops ner i svalget, svabbning i halsen och ett slemprov. Proverna skickas sedan till laboratorium för analys.

I nuläget begränsas provtagning till fall som först bedömts av infektions- eller smittskyddsläkare. Svar levereras samma dag om provet är på viruslaboratoriet innan kl. kl. 07.30. Analysfrekvens kommer att anpassas efter utbrottets utveckling.


Uppdaterad information om provtagningsindikation finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk nedan!

Tidigare har Akademiska sjukhuset skickat prover för analys av coronavirus (SARS-CoV-2) till laboratorier i Stockholm. Från och med tisdagen den 3 mars utförs analyserna lokalt för att snabbare kunna diagnostisera fall med covid-19.

Läs vidare »

Fördelar med regional syndromenhet presenteras på temadag om sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2020 08:30 CET

Dysmeli, Huntingtons sjukdom och olika missbildningssyndrom är några exempel på sällsynta diagnoser. Fredagen den 28 februari arrangeras en temadag i Uppsala för att uppmärksamma utmaningar i vård och stöd för patientgrupperna. Bland annat presenteras syndromenheten vid Akademiska barnsjukhuset där man följer barn i Uppsalaregionen med medfödda missbildningssyndrom.

Information om coronaviruset

Nyheter   •   Feb 27, 2020 12:25 CET

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta (covid-19) i Sverige hög. Risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Region Uppsala följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont bör inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du kontakta Vårdguiden via telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Via länkarna nedan hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta (covid-19) i Sverige hög. Risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall,... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.